کد خبر: ۳۷۴۶
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۲
به گزارش روابط عمومی پدیده تبار،اولین روز هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار با نمایش سمیتئاتر توسعه رهبری، کیفیت، کارآفرینی و... برگزار و با استقبال بازدید کنندگان روبرو گردید.


 اجرای سسمیتئاتر در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پزوهشی

اجرای سسمیتئاتر در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پزوهشی اجرای سسمیتئاتر در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پزوهشی اجرای سسمیتئاتر در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پزوهشی

سمیتئاتر