کد خبر: ۳۷۲
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۲


استاد اصول و فنون مذاکرات و قراردادهای بین المللی(پدر علم اصول و فنون مذاکرات د ر ایران)


دکتری حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه های تهران و پیتسبورگ پنسیلوانیای آمریکا

سوابق دانشگاهی و آموزشی :

 • عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران (۱۳۳۹)

 • عضو هیئت علمی و معاون مدرسه عالی ریاضیات و مدیریت اقتصادی کرج (۱۳۵۰)

 • یکی از بنیان‌گذاران مؤسسه برنامه‌ریزی ایران وابسته به سازمان برنامه (۱۳۵۴)

 • عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی (از سال ۱۳۶۱ تا کنون)

سوابق مدیریتی و اجرایی :

 • مدير گروه تحقيق در اقتصاد بين‌المللي
 • عضو گروه تحقيق در موانع توسعه اقتصادي ايران در مؤسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران
 • مشاور ارشد سازمان مديريت صنعتي

آثار تألیف و ترجمه شده :

 • تأثير اوضاع سياسي جهان و سياست دولت‌هاي بزرگ در جنبش مشروطيت ايران

 • تئوري‌هاي سياسي انقلاب‌هاي آمريكا و فرانسه

 • اهميت و نقش برنامه‌ريزي در مديريت

 • شناسايي در حقوق بين‌المللي عمومي

 • كتاب اصول و فنون مذاكره
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر