کد خبر: ۳۷۱۷
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۱
پدیده تبار
کمیته آموزش انجمن زنان کارآفرین سمینار "چرا خوشحال نیستیم" را برگزار می کند.
پیمانه‌ی نیازهای شما (نیاز عشق، قدرت، آزادی، بقا و تفریح) چقدر است؟

آیا برای براورده کردن همه‌ی این نیازها در زندگی برنامه‌ای دارید؟

چه کسی را می‌توانید تغییر بدهید؟

چگونه تعارض نقش‌ها را حل کنیم؟

کمیته آموزش انجمن زنان کارآفرین کشور سمینار را آماده کرده است تا به پرسش‌های بالا و خیلی دیگر از سئوال‌ها پاسخ بدهد.


 3 روز دیگر تا خوشحالی فاصله با قی نمانده است!
سمیتئاتر