کد خبر: ۳۷۱۶
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۶
پدیده تبار
زینب حبیبی تبار موسس شرکت پدیده تبار با حضور در بین دانشجویان ارشد دانشگاه مالک اشتر، به انتقال تجربیات خود در حوزه‌ی کارآفرینی پرداختند...

پس از حضور شرکت پدیده تبار در بین دانشجویان ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه امیر کبیر، دکتر زینب حبیبی تبار موسس شرکت پدیده تبار به همراهی کارشناسانی از واحدهای آموزش، پژوهش، مشاوره و هنر شرکت، در روز سه شنبه مورخ 16 آذر ماه 1395 در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر حضور پیدا کردند و تجربیات خود در حوزه‌ی خلق و نوآوری سمیتئاتر و سمی‌آرت را در اختیار دانشجویان علاقه‌مند قرار دادند.

پس از انتقال تجربیات، جلسه به صورت پرسش و پاسخ ادامه پیدا کرد و دکتر حبیبی تبار با ارائه پاسخ به پرسش‌های مرتبط با کسب‌وکار و کارآفرینی، سخنرانی خود را با کار تیمی و نمایشی گروه همراه خود ادامه دادند و در انتها با پخش کلیپ‌هایی از سمیتئاتر، سمیفیلم و سمی‌آرت به کار خود پایان دادند.

شرکت پدیده تبار در صدد همراهی گرفتن از پتانسیل بالای علمی دانشگاه‌های مطرح کشور است تا با ایجاد روابط بلندمدت و دوجانبه با دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه تهران، مالک اشتر، امیرکبیر و ... بتواند هرچه بیشتر از ظرفیت‌های بالای این جامعه علمی-دانشگاهی بهره‌‌مند شود.

حضور شرکت پدیده تبار در بین دانشجویان ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر حضور شرکت پدیده تبار در بین دانشجویان ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر حضور شرکت پدیده تبار در بین دانشجویان ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر حضور شرکت پدیده تبار در بین دانشجویان ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر حضور شرکت پدیده تبار در بین دانشجویان ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر حضور شرکت پدیده تبار در بین دانشجویان ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر حضور شرکت پدیده تبار در بین دانشجویان ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر حضور شرکت پدیده تبار در بین دانشجویان ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر حضور شرکت پدیده تبار در بین دانشجویان ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر حضور شرکت پدیده تبار در بین دانشجویان ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

سمیتئاتر