کد خبر: ۳۷۰
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۹

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مدیریت مالی و استاد دانشگاه علوم اقتصادی

سوابق کاری:

  • تحقيق در بازار پول فرانسه در مورد نحوه تخصيص تسهيلات مالی بر واحدهای توليدی و صنعتی

  • عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری ايران رشته حسابداری وحسابرسی

  • عضو هيأت تحريريه های مجله اقتصاد وحسابداری انيستيتوی حسابداران خبره فرانسه

  • دارنده مدرک درجه اول علمی از وزارت علوم (سابق)بعلت احراز نظام اول در دوره کارشناسی علوم بانکی

  • مدير عامل بانک تهران سابق بعد از انقلاب ،اولين مدير عامل بانک ملی ايران

  • عضو شورای عالی بانکها عضو شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

  • عضو انستيتوی علوم سياسی پاريس

  • دریافت بورس تحصيلی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به منظور تحصيل در دانشگاه پاريس
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر