کد خبر: ۳۶۸
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۵

سوابق تحصیلی:

· كارشناسي حسابداري، دانشگاه مازندران،1378

· كارشناسي ارشد، حسابداري بانكي،موسسه عالي بانكداري ايران،1389

سوا بق کاری:

· حسابرس بانك سپه

· بازرس گروه ويژه سازمان بازرسي كل كشور

· عضو انجمن حسابرسي داخلي ايران

· مدرس مبارزه با پولشويي(گواهينامه رسمي از بانك مركزي ج.ا.ا) و همچنين گواهينامه بين المللي مبارزه با پولشويي AML/CBT از IRI FIU

· تدريس بيش از 25دوره مبارزه با پولشويي(مقدماتي و پيشرفته) در بانكها و موسسات تجاري

· تدريس دوره هاي داخلي حسابرسي وحسابداري در سيستم بانكي

· تدريس دوره هاي حسابداري و حسابرسي دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه جامع علمي كاربردي

سمیتئاتر