کد خبر: ۳۵۷۴
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۳
آموزش پدیده تبار
رفتار هر آن چیزی است که از انسان

 رفتار چیست؟


 نقد و بررسی رفتارهای انسان4

رفتار هر آن چیزی است که از انسان زنده سر میزند و انسان مرده قادر به انجام آن نیست.

اهمیت رفتارهای انسان:

  • رفتار اصلی‌ترین کنش قابل مشاهده انسان است
  • رفتار اصلی‌ترین کانال ارتباطی است
  • رفتار یک متغیر کلیدی در نتایج فردی و اجتماعی است
  • رفتار همان چیزی است که از انسان سر می‌زند و قابل مشاهده است
  • رفتار مهم‌ترین روش ارتباط انسان با محیط و اشخاص به حساب می‌آید
  • رفتار کلید اصلی، در گرفتن نتایج فردی و اجتماعی است
 نقد و بررسی رفتارهای انسان3

داستان:

-فردی میان جمعیت در حال رفتن است که از درون، سر او به رنگ قرمز هست (نشانه سر درد) ولی رفتار دیگران عادی به نظر می‌رسد (دیده نشدن کنش درونی) و بلافاصله بعد از این‌که کاراکتر دست خود را روی سر خود قرار می‌دهد (به نشانه سر درد) نظر افراد دو رو بر خود را جلب می‌کند (کنش بیرونی).

عمل دست دادن دو شخص می‌تواند رفتار خوبی در جهت نشان دادن ایجاد و کانال ارتباط باشد.

کارکاتر ما میان جمعیتی ایستاده است و چهره خندان دارد (نشان از رفتار درست و اجتماعی که موجب جذب انسان‌ها و به‌دست آوردن سرمایه انسانی می‌شود. در سکانس دوم او با چهره عبوث، کسی را دور و بر خود ندارد (نشان از رفتار نادرست اجتماعی که موجب تنهایی و محدود شدن ارتباطات فرد شده است).

نقد غیر روشمند:

 نقد و بررسی رفتارهای انسان2
اظهار نظری نسبت به رفتار است که:
  • بر یک پایه نظری استوار نشده است
  • با تکیه بر مفاهیم قابل اتکا تبیین نمی‌شود
  • تحت تاثیر فهم متعارف و کلیشه‌ها قرار دارد

داستان:

-اگر این قسمت بخواهد در قالب یک فیلم، سناریو نویسی شود باید به شکل مکالمه دو نفر با موضوع بحث نقد یک بازی فوتبال تببین شود.

 نقد و بررسی رفتارهای انسان

یکی از دو نفر شروع به انتقاد از بازی تیم الف می‌کند:

به‌نظرم اصلا خوب بازی نمی‌کند باید تو این بازی 5 تعویض کند!! (این انتقاد شاید وارد باشد و تیم با 5 تعویض بتواند بهتر بازی کند ولی پایه و اساس علمی ندارد چون حداکثر تعویض مجاز در فوتبال نهایتا به عدد 3 می‌رسد).

در سکانس دوم فرد مقابل شروع به انتقاد از تیم ب می‌کند:

مهاجم تیم پارسال خیلی بهتر بازی می‌کرد و کلی گل زده بود! (این اطلاعات ممکن است تا حدودی درست باشد ولی به‌دلیل این‌که این اطلاعات در وهله اول مبهم و کاملا نسبی بیان می‌شود و مفاهیم دقیق و قابل اتکایی در دسترس نیست انتقادی بدون تکیه به مفاهیم قابل اتکا تلقی می‌شود.

در سکانس سوم نفر اول شروع به انتقاد از بازی تیم الف می‌کند:

به نظرم نباید دفاع کنند... بهتیرین دفاع حمله است!!! (این یک جمله کلیشه‌ای در فوتبال تلقی می‌شود که دور از مفاهیم نظری و آنالیز علمی بازی بیان می‌شود که در اینجا مصداق استفاده از کلیشه را پیدا می‌کند).

 نقد و بررسی رفتارهای انسان1

در قسمت بعد به درست و غلط بودن رفتار پرداخته می شود...

شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر