کد خبر: ۳۴۸۹
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۸
پدیده تبار
سمیفیلم یا نیمه فیلم، برای عمق‌بخشی بیشتر مفاهیم و انتقال دانش و یافته‌ها، بیشترین تاثیر را در یادگیری دارد. قطعاً آنچه در قالب فیلم ارائه می‌شود، مسیر یادگیری را بسیار جذاب و نشاط آور می‌سازد.
شرکت پدیده تبار در راستای توسعه‌ی فعالیت‌های خود در کنار سمیتئاتر با نگاهی دیگر به آموزش از رویکرد نوین دیگر خود با نام سمیفیلم رونمایی کرد و اولین سمیفیلم خود را با عنوان "عدم صحبت درباره یچیزی" جهت بیمه در تاریخ 3 مهرماه اجرا نمود.سمیتئاتر