کد خبر: ۳۴۸۸
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۲
پدیده تبار
با توجه به ارتقاء کیفیت در امر یادگیری، شرکت پدیده تبار اقدام به همراهی و ترکیب سمی‌انیمیشن در کنار سمیتئاتر نموده است، این همراهی باعث تاثیرگذاری و اثربخشی بیشتری در حوزه آموزش می‌شود...

شرکت پدیده تبار در راستای توسعه‌ی فعالیت‌های خود در کنار سمیتئاتر با نگاهی دیگر به آموزش از رویکرد نوین دیگر خود با نام سمی انیمیشن رونمایی کرد و اولین سمی انیمیشن خود را با عنوان "ارزش" جهت بیمه در تاریخ 3 مهرماه اجرا نمود.منبع: واحد سمی‌آرت پدیده تبار
سمیتئاتر