کد خبر: ۳۴۶۱
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۱
واحد اجرایی سمیتئاتر
از محصول جدید شرکت پدیده تبار که بسته ای با عنوان SemiArt رونمایی گردید..
به گزارش روابط عمومی پدیده تبار، در تاریخ 31 شهریور 95 روز چهارشنبه با حضور نمایندگان آتیه سازان بیمه سامان آقایان دکتر معینی و مهندس ادریسی و مهندس اربابی سرکار خانم دکتر زینب حبیبی تبار مدیر عامل شرکت پدیده تبار، خانم زهرا حبیبی تبار مدیر اجرایی و آقای حسین حبیبی تبار مدیر روابط عمومی، از SemiArt بازبینی صورت گرفت. که این دستاورد با عنوان ارزش، هدف و کار گروهی روز شنبه مورخه 3 مهر در کتابخانه ملی اجرا خواهد شد. بازبینی semi art آیته سازان بیمه سامانمنبع: واحد اجرایی سمیتئاتر
سمیتئاتر