کد خبر: ۳۴۲۶
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۳
پدیده تبار
با توجه به حساسيت امر و لزوم شکل‌گيري نهادي که با هويت حقوقي عهده‌د‌ار نهادينه سازي موضوع کيفيت باشد، انجمن مديريت کيفيت ايران ...
با توجه به حساسيت امر و لزوم شکل‌گيري نهادي که با هويت حقوقي عهده‌د‌ار نهادينه سازي موضوع کيفيت باشد، انجمن مديريت کيفيت ايران در سال 1376 بعنوان يک تشکل حرفه‌اي غيرانتفاعي بصورت کاملا مستقل در اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن ايران به ثبت قانوني رسيد.
به گزارش روابط عمومی پدیده تبار، این شرکت افتخار عضویت به مدت یکسال در انجمن مدیریت کیفیت ایران را در تاریخ 17 شهریور ماه 95 کسب نمود.


 عضویت در انجمن مدیریت کیفیت ایران

منبع: روابط عمومی پدیده تبار
سمیتئاتر