کد خبر: ۳۳۲۲
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۱
پدیده تبار

پس از معرفي و شناخت شخصيت و شخصيت‌پردازي و زبان معيار در داستان، نويسنده بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه كلمات و جملاتي كه از زبان و دهان شخصيت‌هاي او در داستان بازگو مي‌شود، آيا با رفتار و اعمال و عكس‌العمل و طرز فكر او هم‌خواني و تناسب دارد يا نه؟ و آيا مخاطب مي‌تواند بر اساس گفتگوها و يا ديالوگ‌هاي شخصيت‌ها به موقعيت او و مكان و زمان و فضايي كه روي داده و يا توصيفات نويسنده را تشخيص دهد؟ و كلمات و جملاتي كه گفته مي‌شود، آيا در باورپذير نمودن شخصيت و پيش بردن داستان مفيد است؟

 ویژگی یک دیالوگ خوب
ديالوگ هر چيزي است كه شخصيت‌ها بیان مي‌كنند و گفته‌ها و سخنان با اهميت در داستان را ديالوگ گويند. گفتگو نیز هرچيزي است كه شخصيت‌ها بازگو مي‌كنند و داراي ارزش و اهميت نیست. پس با اين دو تعريف به تفاوت اساسي گفتگو و ديالوگ پي مي‌بريم.

 ویژگی یک دیالوگ خوب

 • قصه را صحیح و به درستی هدایت کنید.
 • خواسته‌ها، آرزوها، موضع گیری‌ها و انگیزه‌‌های شخصیت خود را بیان کنید.
 •  از حاشیه و زیاده گویی اجتناب کنید.
 • در حین سادگی از دیدگاه زبان شناسی و زیبایی شناسی دارای ارزش باشد.
 • از اطلاعات دهی مستقیم پرهیز کنید و اطلاعات در لابلای خواسته‌ی شخصیت‌ها به عنوان یک نیاز درونی و ضروری مطرح کنید.
 • در معرفی فضا و اتمسفر نمایش حرفه‌ای عمل کنید.
 • از پیچیده گویی پرهیز کنید، و سعی کنید دیالوگ غیر قابل فهم نباشد.


 ویژگی یک دیالوگ خوب
 • زبان موجب تفکیک شخصیت‌ها از یکدیگر می‌شود زیرا هر شخصیتی دایره المعارف لغاتی  خود را دارد بنابراین دیالوگ در این سپهر معنا می‌شود.
 • دیالوگ اصلاحا هم راه برود هم حرف بزند. دیالوگ نمی تواند ایستا باشد و در جا بزند.
 • دیالوگ باید ساده و در کوتاه ترین زمان ممکن مکنونات قلبی شخصیت را بیان کند.
 • دیالوگ خوب جای بازی‌سازی و ایجاد عمل را برای بازیگر فراهم می‌سازد.
 • دیالوگ‌نویسی مناسب زبان معیار هر دوره زمانی را رعایت کرده و برای ارتباط با مخاطب خود را به دردسر نمی‌اندازد.
 • دیالوگ‌نویسی مناسب، ساده‌نویسی را از ساده‌اندیشی جدا می‌کند.
 • یک دیالوگ‌نویس خوب از تمثیلات، نشانه‌ها، ضرب المثل‌ها در دیالوگ‌نویسی استفاده می‌کند.
 • دیالوگ باید علی‌رغم ظاهر ساده عمیق و لایه لایه باشد.


شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر