کد خبر: ۳۲۸۱
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۹
شرکت پدیده تبار
شرکت پدیده تبار پس از اجرای موفق "سمیتئاتر مشکلات زنان کارآفرین" در روز "ملی کارآفرینی"، گواهی حسن انجام کار را از سوی انجمن زنان کارآفرین دریافت کرد...

به گزارش روابط عمومی پدیده تبار، برگ زرینی دیگر به افتخارات شرکت پدیده تبار در برگزاری سمیتئاتر افزوده شد.
پس از اجرای موفق سمیتئاتر مشکلات زنان کارآفرین در فرهنگسرای ارسباران، سرکار خانم دکتر زینب حبیبی تبار مدیرعامل محترم شرکت پدیده تبار، نائل به دریافت گواهی حسن انجام کار از انجمن زنان کارآفرین کشور گردید.

گواهی حسن انجام کار از انجمن زنان کارآفرین

منبع: روابط عمومی پدیده تبار
سمیتئاتر