کد خبر: ۳۲۴۹
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۵
پدیده تبار
به گزارش روابط عمومی پدیده تبار، شرکت پدیده تبار به مدیر عاملی سرکار خانم دکتر زینب حبیبی تبار بمدت یکسال عضو خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران نایل شدند.

عضویت در خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان

خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران تشكلي است، مردم نهاد كه در سالهاي 1381 و 1382 احساس وجود يك تشكل كه بتواند خلاء وجودي ارتباط نسل جوان را با پيشكسوتان صنعت پر نمايد احساس شد زيرا كه الحاق تفكر جوان و نسل امروزي که مي تواند راهبردي براي حركت هاي بزرگ در انجمن ها و سنديكاهاي صنعتي و صنفي باشد. حضور نيروي جوان فعال، پر شور،‌ موفق و ممتاز در ميدان سخت و طاقت فرساي صنعت و توليد، مي تواند بار سنگين توسعه و پيشرفت ايران عزيز را بر دوش كشد. خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران با پويايي، نشاط و نيروي جواني با تدبير و علم و همكاري ميتواند راهكار بسياري از مشكلات رودروي صنعت و شروع و مبناي بسياري از حركت هاي اقتصادي باشد. به همين دليل بود كه با هم فكري و تعامل با خانه صنعت و معدن استان تهران سرانجام در سال 1383 خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران اعلام موجوديت نمود. كه در ابتداي حركت خود با جذب اعضاي حقوقي و حقيقي از جمله واحدهاي صنعتي و معدنی با مديران جوان و حوزه دانشگاه در راستاي اهداف خود كه ارتباط صنعت و دانشگاه را تأمين نمايد، اقدام نمود. و از همان بدو تأسيس با حضور خود در كنار خانه های صنعت و معدن استانها ( در اجلاسها، سمينارها، جلسات در وزارتخانه ها و سازمانهاي مربوط صنعتي ) و پيگيري اهداف والاي خود حضور مستمر داشته است.

خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران به عنوان تشكل حرفه اي با تابعيت ايراني ، غير انتقاعي و غير سياسي است كه به همت جمعي از انديشمندان ، سرمايه گذاران و فعالان اقتصادی كشور به منظور هم انديشي ، هم افزايي و توسعه تعامل با قواي سه گانه و نهادهاي ذيربط تاسیس گردیده تا با گذر از مشكلات اقتصادی كشور، و رسيدن به اقتصاد آزاد و رقابتي را وجهه همت خود قرارداده و انتظار دارد،تمهیدات مدنظر زمينه ساز رشد و شكوفايي بخش خصوصي و توسعه همه جانبه كشور را در پی داشته باشد.

 

        

 اهداف و ماموریت ها :

 

· مطالعه و بررسی در چگونگی ارتقاء بهره وری در واحد های تولیدی و برقراری ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی

·ارائه متد علمی ، عملی ، نوین ، پیشرفته ، کلاسیک و هم اندیشی با بخش ها و رشته های مختلف صنعتی ومعدنی برای به حداکثر رساندن ارزش افزوده حاصل از هر فعالیت صنعتی و معدنی

· فراهم کردن شرایط دستیابی به فن آوری صنایع نوین با توجه به ارزش افزوده حاصله از آنها با عنایت به امکانات   اقلیمی و کمک به فراهم کردن شرایط راهیابی به بازار بین المللی 

· تبیین مفاهیم برای ایجاد فرهنگ تخصصی صنایع مختلف صنایع مختلف و آموزش به تولیدکنندگان  و مصرف کنندگان و انتقال آن فرهنگ به کلیه سطوح آموزشی از پائین ترین سطح و اشاعه آن در جامعه

· انتخاب رشته هایی از صنعت و تولید که در انجام آنها مزیت نسبی وجود داشته باشد یا امکان ایجاد مزیت نسبی موجود باشد و حداکثر کردن بهره وری در کلیه عوامل تولید

· ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه در رشته های انتخاب شده

·  ایجاد امنیت جهت سرمایه گذاری در صنعت و معدن و سعی در سودآور کردن فعالیت های صنعتی و معدنی برای   

· جذب سرمایه های داخلی و خارجی

· بررسی تمهیداتی که بتوان آلایندگی حاصل از فعالیت صنایع را برای محیط زیست به حداقل رساند.

خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران تشكلي است، مردم نهاد كه در سالهاي 1381 و 1382 احساس وجود يك تشكل كه بتواند خلاء وجودي ارتباط نسل جوان را با پيشكسوتان صنعت پر نمايد احساس شد زيرا كه الحاق تفكر جوان و نسل امروزي که مي تواند راهبردي براي حركت هاي بزرگ در انجمن ها و سنديكاهاي صنعتي و صنفي باشد. حضور نيروي جوان فعال، پر شور،‌ موفق و ممتاز در ميدان سخت و طاقت فرساي صنعت و توليد، مي تواند بار سنگين توسعه و پيشرفت ايران عزيز را بر دوش كشد. خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران با پويايي، نشاط و نيروي جواني با تدبير و علم و همكاري ميتواند راهكار بسياري از مشكلات رودروي صنعت و شروع و مبناي بسياري از حركت هاي اقتصادي باشد. به همين دليل بود كه با هم فكري و تعامل با خانه صنعت و معدن استان تهران سرانجام در سال 1383 خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران اعلام موجوديت نمود. كه در ابتداي حركت خود با جذب اعضاي حقوقي و حقيقي از جمله واحدهاي صنعتي و معدنی با مديران جوان و حوزه دانشگاه در راستاي اهداف خود كه ارتباط صنعت و دانشگاه را تأمين نمايد، اقدام نمود. و از همان بدو تأسيس با حضور خود در كنار خانه های صنعت و معدن استانها ( در اجلاسها، سمينارها، جلسات در وزارتخانه ها و سازمانهاي مربوط صنعتي ) و پيگيري اهداف والاي خود حضور مستمر داشته است.

خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران به عنوان تشكل حرفه اي با تابعيت ايراني ، غير انتقاعي و غير سياسي است كه به همت جمعي از انديشمندان ، سرمايه گذاران و فعالان اقتصادی كشور به منظور هم انديشي ، هم افزايي و توسعه تعامل با قواي سه گانه و نهادهاي ذيربط تاسیس گردیده تا با گذر از مشكلات اقتصادی كشور، و رسيدن به اقتصاد آزاد و رقابتي را وجهه همت خود قرارداده و انتظار دارد،تمهیدات مدنظر زمينه ساز رشد و شكوفايي بخش خصوصي و توسعه همه جانبه كشور را در پی داشته باشد.

 

        

 اهداف و ماموریت ها :

 

· مطالعه و بررسی در چگونگی ارتقاء بهره وری در واحد های تولیدی و برقراری ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی

·ارائه متد علمی ، عملی ، نوین ، پیشرفته ، کلاسیک و هم اندیشی با بخش ها و رشته های مختلف صنعتی ومعدنی برای به حداکثر رساندن ارزش افزوده حاصل از هر فعالیت صنعتی و معدنی

· فراهم کردن شرایط دستیابی به فن آوری صنایع نوین با توجه به ارزش افزوده حاصله از آنها با عنایت به امکانات   اقلیمی و کمک به فراهم کردن شرایط راهیابی به بازار بین المللی 

· تبیین مفاهیم برای ایجاد فرهنگ تخصصی صنایع مختلف صنایع مختلف و آموزش به تولیدکنندگان  و مصرف کنندگان و انتقال آن فرهنگ به کلیه سطوح آموزشی از پائین ترین سطح و اشاعه آن در جامعه

· انتخاب رشته هایی از صنعت و تولید که در انجام آنها مزیت نسبی وجود داشته باشد یا امکان ایجاد مزیت نسبی موجود باشد و حداکثر کردن بهره وری در کلیه عوامل تولید

· ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه در رشته های انتخاب شده

·  ایجاد امنیت جهت سرمایه گذاری در صنعت و معدن و سعی در سودآور کردن فعالیت های صنعتی و معدنی برای   

· جذب سرمایه های داخلی و خارجی

· بررسی تمهیداتی که بتوان آلایندگی حاصل از فعالیت صنایع را برای محیط زیست به حداقل رساند.

خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران تشكلي است، مردم نهاد كه در سالهاي 1381 و 1382 احساس وجود يك تشكل كه بتواند خلاء وجودي ارتباط نسل جوان را با پيشكسوتان صنعت پر نمايد احساس شد زيرا كه الحاق تفكر جوان و نسل امروزي که مي تواند راهبردي براي حركت هاي بزرگ در انجمن ها و سنديكاهاي صنعتي و صنفي باشد. حضور نيروي جوان فعال، پر شور،‌ موفق و ممتاز در ميدان سخت و طاقت فرساي صنعت و توليد، مي تواند بار سنگين توسعه و پيشرفت ايران عزيز را بر دوش كشد. خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران با پويايي، نشاط و نيروي جواني با تدبير و علم و همكاري ميتواند راهكار بسياري از مشكلات رودروي صنعت و شروع و مبناي بسياري از حركت هاي اقتصادي باشد. به همين دليل بود كه با هم فكري و تعامل با خانه صنعت و معدن استان تهران سرانجام در سال 1383 خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران اعلام موجوديت نمود. كه در ابتداي حركت خود با جذب اعضاي حقوقي و حقيقي از جمله واحدهاي صنعتي و معدنی با مديران جوان و حوزه دانشگاه در راستاي اهداف خود كه ارتباط صنعت و دانشگاه را تأمين نمايد، اقدام نمود. و از همان بدو تأسيس با حضور خود در كنار خانه های صنعت و معدن استانها ( در اجلاسها، سمينارها، جلسات در وزارتخانه ها و سازمانهاي مربوط صنعتي ) و پيگيري اهداف والاي خود حضور مستمر داشته است.

خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران به عنوان تشكل حرفه اي با تابعيت ايراني ، غير انتقاعي و غير سياسي است كه به همت جمعي از انديشمندان ، سرمايه گذاران و فعالان اقتصادی كشور به منظور هم انديشي ، هم افزايي و توسعه تعامل با قواي سه گانه و نهادهاي ذيربط تاسیس گردیده تا با گذر از مشكلات اقتصادی كشور، و رسيدن به اقتصاد آزاد و رقابتي را وجهه همت خود قرارداده و انتظار دارد،تمهیدات مدنظر زمينه ساز رشد و شكوفايي بخش خصوصي و توسعه همه جانبه كشور را در پی داشته باشد.

 

        

 اهداف و ماموریت ها :

 

· مطالعه و بررسی در چگونگی ارتقاء بهره وری در واحد های تولیدی و برقراری ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی

·ارائه متد علمی ، عملی ، نوین ، پیشرفته ، کلاسیک و هم اندیشی با بخش ها و رشته های مختلف صنعتی ومعدنی برای به حداکثر رساندن ارزش افزوده حاصل از هر فعالیت صنعتی و معدنی

· فراهم کردن شرایط دستیابی به فن آوری صنایع نوین با توجه به ارزش افزوده حاصله از آنها با عنایت به امکانات   اقلیمی و کمک به فراهم کردن شرایط راهیابی به بازار بین المللی 

· تبیین مفاهیم برای ایجاد فرهنگ تخصصی صنایع مختلف صنایع مختلف و آموزش به تولیدکنندگان  و مصرف کنندگان و انتقال آن فرهنگ به کلیه سطوح آموزشی از پائین ترین سطح و اشاعه آن در جامعه

· انتخاب رشته هایی از صنعت و تولید که در انجام آنها مزیت نسبی وجود داشته باشد یا امکان ایجاد مزیت نسبی موجود باشد و حداکثر کردن بهره وری در کلیه عوامل تولید

· ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه در رشته های انتخاب شده

·  ایجاد امنیت جهت سرمایه گذاری در صنعت و معدن و سعی در سودآور کردن فعالیت های صنعتی و معدنی برای   

· جذب سرمایه های داخلی و خارجی

· بررسی تمهیداتی که بتوان آلایندگی حاصل از فعالیت صنایع را برای محیط زیست به حداقل رساند.

خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران تشكلي است، مردم نهاد كه در سالهاي 1381 و 1382 احساس وجود يك تشكل كه بتواند خلاء وجودي ارتباط نسل جوان را با پيشكسوتان صنعت پر نمايد احساس شد زيرا كه الحاق تفكر جوان و نسل امروزي که مي تواند راهبردي براي حركت هاي بزرگ در انجمن ها و سنديكاهاي صنعتي و صنفي باشد. حضور نيروي جوان فعال، پر شور،‌ موفق و ممتاز در ميدان سخت و طاقت فرساي صنعت و توليد، مي تواند بار سنگين توسعه و پيشرفت ايران عزيز را بر دوش كشد. خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران با پويايي، نشاط و نيروي جواني با تدبير و علم و همكاري ميتواند راهكار بسياري از مشكلات رودروي صنعت و شروع و مبناي بسياري از حركت هاي اقتصادي باشد. به همين دليل بود كه با هم فكري و تعامل با خانه صنعت و معدن استان تهران سرانجام در سال 1383 خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران اعلام موجوديت نمود. كه در ابتداي حركت خود با جذب اعضاي حقوقي و حقيقي از جمله واحدهاي صنعتي و معدنی با مديران جوان و حوزه دانشگاه در راستاي اهداف خود كه ارتباط صنعت و دانشگاه را تأمين نمايد، اقدام نمود. و از همان بدو تأسيس با حضور خود در كنار خانه های صنعت و معدن استانها ( در اجلاسها، سمينارها، جلسات در وزارتخانه ها و سازمانهاي مربوط صنعتي ) و پيگيري اهداف والاي خود حضور مستمر داشته است.

خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران به عنوان تشكل حرفه اي با تابعيت ايراني ، غير انتقاعي و غير سياسي است كه به همت جمعي از انديشمندان ، سرمايه گذاران و فعالان اقتصادی كشور به منظور هم انديشي ، هم افزايي و توسعه تعامل با قواي سه گانه و نهادهاي ذيربط تاسیس گردیده تا با گذر از مشكلات اقتصادی كشور، و رسيدن به اقتصاد آزاد و رقابتي را وجهه همت خود قرارداده و انتظار دارد،تمهیدات مدنظر زمينه ساز رشد و شكوفايي بخش خصوصي و توسعه همه جانبه كشور را در پی داشته باشد.

 

        

 اهداف و ماموریت ها :

 

· مطالعه و بررسی در چگونگی ارتقاء بهره وری در واحد های تولیدی و برقراری ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی

·ارائه متد علمی ، عملی ، نوین ، پیشرفته ، کلاسیک و هم اندیشی با بخش ها و رشته های مختلف صنعتی ومعدنی برای به حداکثر رساندن ارزش افزوده حاصل از هر فعالیت صنعتی و معدنی

· فراهم کردن شرایط دستیابی به فن آوری صنایع نوین با توجه به ارزش افزوده حاصله از آنها با عنایت به امکانات   اقلیمی و کمک به فراهم کردن شرایط راهیابی به بازار بین المللی 

· تبیین مفاهیم برای ایجاد فرهنگ تخصصی صنایع مختلف صنایع مختلف و آموزش به تولیدکنندگان  و مصرف کنندگان و انتقال آن فرهنگ به کلیه سطوح آموزشی از پائین ترین سطح و اشاعه آن در جامعه

· انتخاب رشته هایی از صنعت و تولید که در انجام آنها مزیت نسبی وجود داشته باشد یا امکان ایجاد مزیت نسبی موجود باشد و حداکثر کردن بهره وری در کلیه عوامل تولید

· ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه در رشته های انتخاب شده

·  ایجاد امنیت جهت سرمایه گذاری در صنعت و معدن و سعی در سودآور کردن فعالیت های صنعتی و معدنی برای   

· جذب سرمایه های داخلی و خارجی

· بررسی تمهیداتی که بتوان آلایندگی حاصل از فعالیت صنایع را برای محیط زیست به حداقل رساند.

خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران تشكلي است، مردم نهاد كه در سالهاي 1381 و 1382 احساس وجود يك تشكل كه بتواند خلاء وجودي ارتباط نسل جوان را با پيشكسوتان صنعت پر نمايد احساس شد زيرا كه الحاق تفكر جوان و نسل امروزي که مي‌تواند راهبردي براي حركت‌هاي بزرگ در انجمن‌ها و سنديكاهاي صنعتي و صنفي باشد. حضور نيروي جوان فعال، پر شور،‌ موفق و ممتاز در ميدان سخت و طاقت فرساي صنعت و توليد، مي تواند بار سنگين توسعه و پيشرفت ايران عزيز را بر دوش كشد. خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان ایران با پويايي، نشاط و نيروي جواني با تدبير و علم وهمكاري مي‌تواند راهكار بسياري از مشكلات رودروي صنعت و شروع و مبناي بسياري از حركت هاي اقتصادي باشد. به همين دليل بود كه با هم فكري و تعامل با خانه صنعت و معدن استان تهران سرانجام در سال 1383 خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران اعلام موجوديت نمود. كه در ابتداي حركت خود با جذب اعضاي حقوقي و حقيقي از جمله واحدهاي صنعتي و معدنی با مديران جوان و حوزه دانشگاه در راستاي اهداف خود كه ارتباط صنعت و دانشگاه را تأمين نمايد، اقدام نمود. و از همان بدو تأسيس با حضور خود در كنار خانه های صنعت و معدن استانها (در اجلاس‌ها، سمينارها، جلسات در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مربوط صنعتي) و پيگيري اهداف والاي خود حضور مستمر داشته است.

خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران به عنوان تشكل حرفه اي با تابعيت ايراني ، غير انتقاعي و غير سياسي است كه به همت جمعي از انديشمندان ، سرمايه گذاران و فعالان اقتصادی كشور به منظور هم انديشي، هم‌افزايي و توسعه تعامل با قواي سه گانه و نهادهاي ذيربط تاسیس گردیده تا با گذر از مشكلات اقتصادی كشور، و رسيدن به اقتصاد آزاد و رقابتي را وجهه همت خود قرارداده و انتظار دارد، تمهیدات مدنظر زمينه ساز رشد و شكوفايي بخش خصوصي و توسعه همه جانبه كشور را در پی داشته باشد.

اهداف و ماموریت ها :

  • مطالعه و بررسی در چگونگی ارتقاء بهره وری در واحد های تولیدی و برقراری ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی
  • ارائه متد علمی ، عملی ، نوین ، پیشرفته ، کلاسیک و هم اندیشی با بخش ها و رشته های مختلف صنعتی ومعدنی برای به حداکثر رساندن ارزش افزوده حاصل از هر فعالیت صنعتی و معدنی
  • فراهم کردن شرایط دستیابی به فن آوری صنایع نوین با توجه به ارزش افزوده حاصله از آنها با عنایت به امکانات اقلیمی و کمک به فراهم کردن شرایط راهیابی به بازار بین المللی
  • تبیین مفاهیم برای ایجاد فرهنگ تخصصی صنایع مختلف صنایع مختلف و آموزش به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و انتقال آن فرهنگ به کلیه سطوح آموزشی از پائین ترین سطح و اشاعه آن در جامعه
  • انتخاب رشته هایی از صنعت و تولید که در انجام آنها مزیت نسبی وجود داشته باشد یا امکان ایجاد مزیت نسبی موجود باشد و حداکثر کردن بهره وری در کلیه عوامل تولید
  • ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه در رشته های انتخاب شده
  • ایجاد امنیت جهت سرمایه گذاری در صنعت و معدن و سعی در سودآور کردن فعالیت های صنعتی و معدنی برای
  • جذب سرمایه های داخلی و خارجی
  • بررسی تمهیداتی که بتوان آلایندگی حاصل از فعالیت صنایع را برای محیط زیست به حداقل رساند.

سمیتئاتر