کد خبر: ۳۲۲۷
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۵
واحد اجرایی سمیتئاتر
سمیتئاتر مشکلات زنان کارآفرین توسط نمایندگان انجمن زنان کارآفرین بازبینی و ...
بازبینی سمیتئاتر مشکلات زنان کار آفرین با موفقیت انجام شد.
جلسه بازبینی روز یک شنبه 3 مرداد ماه 95، در دفتر مرکزی شرکت پدیده تبار برگزار گردید. این بازبینی با حضور مسئولین و نمایندگان انجمن کارآفرینی و از شرکت پدیده تبار سرکار خانم دکتر زینب حبیبی تبار مدیرعامل شرکت، زهرا حبیبی تبار مدیر اجرایی سمیتئاتر و آقای حسین حبیبی تبار مدیر روابط عمومی و همچنین تیم هنری پدیده تبار به سرپرستی جناب آقای محمد علایی انجام شد.


بازبینی سمیتئاتر مشکلات زنان کارآفرین

منبع:روابط عمومی پدیده تبار

سمیتئاتر