کد خبر: ۳۲۲۱
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۶
شرکت پدیده تبار سمیتئاتر مربی‌گری با موضوع جانشین‌پروری را در همایش مورخ 22/04/1395 در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار نمود.
گفتنی است اجرای این سمیتئاتر با امتیاز خیلی خوب از منظر شرکت‌کنندگان ارزیابی گردید.

برگزاری سمیتئاتر مربی‌گری ویژه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

منبع: روابط عمومی پدیده تبار

سمیتئاتر