کد خبر: ۳۲۲
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۹

عناوین سخنرانی های پرطرفدار:

 • راهبرد تشریفات در مدیریت ارتباطات
 • اصول و مبانی تشریفات و آداب کاربردی/تشریفات در صحنه بین الملل
 • تشریفات و ظرایف مذاکرات بین المللی و تجاری
 • اصول و آداب شرکت در مراسم عمومی و مهمانی های رسمی
 • طراحی و مدیریت جلسات مجمع عمومی
 • ارتباط مؤثر و ارتباط مؤدبانه
 • ارتباط مؤثر برای مدیران و بازرگانان
 • ارتباطات غیرکلامی
 • سخنرانی عمومی(فن بیان
 • اصول و فنون مذاکره
 • مهارت های نرم ، مردمی
 • نوآوری ، جذابیت و معجزه ظاهر آراست، جادوی پنهان موفقیت
 • پروتکل و اتیکت بین المللی تجارت
 • آداب کاربردی بین المللی برای کارکنان بانکها

 • آداب کاربردی برای رؤسا دفاتر مدیران اداری و تجاری
 • اصول و مبانی کسب و کار حلال و موفق
 • اصول و آداب برگزاری همایشهای ملی و بین المللی ،

· اول و مبانی برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی

· راهبرد تشریفات در مدیریت ارتباطات برای مدیران و بازرگانان بین المللی

· تشریفات در صحنه بین الملل"

· اصول و مبانی تشریفات و آداب کاربردی

· اصول و آداب شرکت در مراسم و مهمانی های رسمی

· محیط و تشریفات مذاکرات

سخنرانی عمومی :

· فن بیان

· ارتباط مؤثر و مشتری مداری برای مدیران و بازرگانان

· آداب کار در دفاتر اداری و تجاری

· رفتار حرفه ای برای کسب موفقیت

· باید ها و نبایدها

· در محیط های جدید اداری

· اصول رانندگی تشریفاتی و تشریفات رانندگی

· کارفریان دوره رانندگی تشریفاتی:

· تشریفات حراست و حفاظت

· ارتباطات غیر کلامی- اهمیت، آثار و کاربرد آن در مراودات اجتماعی

مطالب مرتبط
سمیتئاتر