کد خبر: ۳۲۱۵
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۵
روابط عمومی پدیده تبار
گزارش عملکرد شرکت پدیده تبار در برگزاری سمیتئاتر در استان تهران ...

به گزارش روابط عمومی پدیده تبار، این شرکت از سال 92 تا کنون افتخار برگزاری سمیتئاتر در بسیاری از سالن‌های همایش استان تهران را داشته است. در این میان به اسامی سالن‌های ذیل می‌توان اشاره نمود:

سمیتئاتر بایدها و نبایدها در مذاکرات موثر
سمیتئاتر مذاکرات قوی دستاوردهای درخشان
سمیتئاتر سکوت در خانواده معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری
سمیتئاتر طرح تکریم ارباب رجوع موسسه علوم و فنون کیش
سمیتئاتر فروش و متقاعد کردن مشتری شرکت پخش قاسم ایران
سمیتئاتر نفوذ رهبری مجتمع فنی تهران
سمیتئاتر کارآفرینی بستر خود شکوفایی شرکت زیباسازان کیانا
سمیتئاتر نفوذ رهبری انجمن مدیریت صنعتی
سمیتئاتر کیفیت انجمن کیفیت

سمیتئاتر جانشین‌پروری وزارت صنایع دفاع

  • سمیتئاتر مربی‌گری انجمن توسعه منابع و سرمایه انسانی......................سالن همایش‌های هتل المپیک

منبع: واحد اجرایی سمیتئاتر پدیده تبار

شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر