کد خبر: ۳۱۹۳
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۰
واحد اجرایی سمیتئاتر پدیده تبار
سمیتئاتر کارآفرینی،بستر خود شکوفایی به کارفرمایی زیبا سازان کیانا 24 تیرماه 95 برگزار گردید...
به نقل از روابط عمومی پدیده تبار، 24 تیرماه سمیتئاتر کارآفرینی،"بستر خود شکوفایی" در سالن همایش کتابخانه ملی با حضور خانم زهرا حبیبی تبار مدیر اجرایی سمیتئاتر،آقای حسین حبیبی تبار مدیر روابط عمومی، مدیر آموزش و گروه هنری شرکت پدیده تبار برگزار گردید.

سمیتئاتر کارآفرینی زیبا سازن کیانا سمیتئاتر کارآفرینی زیبا سازن کیانا سمیتئاتر کارآفرینی زیبا سازن کیانا سمیتئاتر کارآفرینی زیبا سازن کیانا سمیتئاتر کارآفرینی زیبا سازن کیانا سمیتئاتر کارآفرینی زیبا سازن کیانا سمیتئاتر کارآفرینی زیبا سازن کیانا سمیتئاتر کارآفرینی زیبا سازن کیانا سمیتئاتر کارآفرینی زیبا سازن کیانا سمیتئاتر کارآفرینی زیبا سازن کیانا سمیتئاتر کارآفرینی زیبا سازن کیانا سمیتئاتر کارآفرینی زیبا سازن کیانا سمیتئاتر کارآفرینی زیبا سازن کیانا سمیتئاتر کارآفرینی زیبا سازن کیانا سمیتئاتر کارآفرینی زیبا سازن کیانا سمیتئاتر کارآفرینی زیبا سازن کیانا

سمیتئاتر