کد خبر: ۳۱۹۰
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۵
واحد اجرایی سمیتئاتر پدیده تبار
سمیتئاتر بهره وری به کارفرمایی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 23 تیرماه 95 برگزار گردید...
به نقل از روابط عمومی پدیده تبار، مجتمع فولاد مبارکه، مجموعه‌ای عظیم و پیشرو در بکارگیری شیوه‌ها و رویکردهای نوین آموزشی می‌باشد. نگاه نوآورانه مدیریت منابع انسانی در این سازمان به امر آموزش برای شرکت پدیده تبار بسترهایی را فراهم نمود تا  اجرای سمیتئاتر بهره‌وری  نائل شود.

سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان سمیتئاتر بهره ورری فولاد مبارکه اصفهان


منبع: واحد اجرایی سمیتئاتر پدیده تبار

سمیتئاتر