کد خبر: ۳۰۶۸
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۰
روابط عمومی پدیده تبار
روز یکشنبه مورخ 25 اردیبهشت سمیتئاتر توسعه رهبری در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی برگزار شد.
شرکت پدیده تبار، خالق و نخستین برگزار کننده سمیتئاتر در ایران، سمیتئاتر توسعه رهبری را در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1395 در سالن همایش‌های رازی برگزار نمود. در همایش فوق با حضور آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، آی دکتر عادل آذر رئیس کنفرانس، آقای دکتر دژپسند معاون اقتصادی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، از خانم دکتر زینب حبیبی تبار مدیرعامل شرکت پدیده تبار نیز با اهدای تندیس و تقدیر نامه، تقدیر و تشکر گردید.

سمیتئاتر توسعه رهبری در کنفرانس مدیریت صنعتی سمیتئاتر توسعه رهبری در کنفرانس مدیریت صنعتی سمیتئاتر توسعه رهبری در کنفرانس مدیریت صنعتی سمیتئاتر توسعه رهبری در کنفرانس مدیریت صنعتی سمیتئاتر توسعه رهبری در کنفرانس مدیریت صنعتی اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتیسمیتئاتر