کد خبر: ۳۰۴۸
تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۸
روانشناسی شخصیتی

ویژگی‌های تیپ شخصیتیA

تیپ شخصیتی

افرادی كه دارای تیپ شخصیتی A هستند، بسیار رقابت جو، كمال‌گرا و حساس نسبت به زمان هستند. معمولا به همین دلیل است که افرادی كه دارای چنین تیپ شخصیتی هستند در حال انجام كار و یا پروژه هستند. گفته می‌شود افراد تیپ شخصیتی A در زمانی از زندگی خود احساس ناامنی و عقب ماندن داشته اند، به همین دلیل در همه حال در پی جبران گذشته هستند. آنها می‌خواهند هرچه سریع‌تر به اهداف خود برسند و پیشرفت كنند. اگر مدتی بیكار بنشینند و كاری انجام ندهند، خیلی زود احساس عذاب وجدان به سراغ آنها می‌آید. معمولا بزرگترین مشكل افراد این گروه، داشتن استرس بیش از اندازه است. كارهای زیادی برای انجام دادن دارند، به همین دلیل هم گاه از ترس اینكه نتوانند این كارها را به موقع انجام دهند، دچار استرس زیادی می‌شوند.

ویژگی‌های تیپ شخصیتیB

تیپ شخصیتی

افراد این گروه درست برعكس گروه قبل، بسیار آرام و خونسرد هستند. به ندرت می‌توان افراد این گروه را دچار استرس و نگرانی كرد. گذر زمان برای آنها اهمیت چندانی ندارد. بیكار بودن و استراحت كردن برای آنها خوشایند است. افراد گروه B نیز كمال گرا و به دنبال پیشرفت هستند، اما به اندازه گروه A رقابت جو نیستند.

اغلب افراد این گروه كارهای خود را در آخرین لحظات انجام می‌دهند. اما بالاخره آن كار را انجام می‌دهند. این همان كاریست كه افراد گروه A از آن بیزارند و آن را به ندرت انجام می‌دهند. از آنجا كه افراد این گروه خیلی در قید و بند زمان نیستند، معمولا كارهای خود را بدون استرس انجام می‌دهند.

ویژگی‌های تیپ شخصیتیC

تیپ شخصیتی

افراد تیپ شخصیتی C عاشق جزئیات هستند و همیشه دوست دارند نحوه كاركرد اشیا مختلف را كشف كنند. به همین دلیل افراد این گروه برای كارهای فنی بسیار مناسب هستند.افراد گروه  C  هیچ‌گاه به دنبال تحمیل عقاید شخصی خود به دیگران نیستند و حتی اگر از امری خوششان نیاید سعی می كنند آن را تحمل كنند.

به همین دلیل هم هست كه گاه دچار استرس و در مواقعی هم دچار افسردگی می‌شوند. افراد دارای تیپ شخصیتی C در مقایسه با افراد گروه A و B بیشتر در معرض ابتال به افسردگی هستند. این افراد دوست دارند كارهای خود را به خوبی انجام دهند. به همین دلیل هم معمولا كار كردن با دیگران برایشان سخت است و دوست دارند خودشان به تنهایی كارهایشان را انجام دهند

افراد این گروه معمولا درون گرا، مستقل و باهوش هستند

ویژگی‌های تیپ شخصیتی D

تیپ شخصیتی

افرادی كه دارای تیپ شخصیتیD هستند از عزت نفس كمی برخوردارند و معمولا از تایید نشدن توسط دیگران می‌ترسند. همین امر باعث می‌شود خیلی نتوانند با دیگران راحت باشند. نمی‌توان گفت این گونه افراد اجتماعی نیستند. اتفاقا افراد این گروه اجتماعی هستند و دوست دارند با دیگران رابطه برقرار كنند اما همیشه از اینكه رفتارهایشان مورد قبول واقع نشود می‌ترسند. احساسات منفی همچون نگرانی، استرس، افسردگی و عصبانیت بیشتر به سراغ این دسته از افراد می‌آید.

آیا افراد می توانند تیپ شخصیتی خود را تغییر دهند؟

خوشبختانه پاسخ به این سوال مثبت است. فرقی نمی‌كند تیپ شخصیتی شما كدام نوع باشد. شما می‌توانید تیپ شخصیتی خود را تغییر دهید یا حداقل یك ویژگی از شخصیت خود را تغییر دهید، اما قبل از هر چیز به نكات زیر توجه داشته باشید. اجازه ندهید آزمون‌های شخصیتی شما را فریب دهند. بسیاری از افراد برخی آزمون‌های شخصیتی را از خود می‌گیرند و نتیجه آن را قطعی و صددرصد درست می‌دانند. اغلب پیش می‌آید كه نتیجه آزمونی كه افراد از خود می‌گیرند، بر زندگی آنان تاثیر می‌گذارد. زیرا فرد فكر می‌كند کاملا درست است.

همین امر در ضمیر ناخودآگاه فرد تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل اعمال فرد تحت تاثیر افكارش قرار می‌گیرد. شخصیت انسان‌ها پیچیده تر از آن است كه بتوان با یك آزمون كوتاه همه ابعاد آن را شناخت. ما ویژگی‌های شخصیتی را به ارث نمی‌بریم. ما ویژگی‌های شخصیتی را از والدین‌مان به ارث نمی‌ بریم و در عین حال ویژگی‌های شخصیتی ما به دلیل ژن هایمان تغییر ناپذیر نیستند. ممكن است فردی دارای تیپ شخصیتی A باشد، اما فرزندانش به ترتیب دارای تیپ شخصیتی B و C و D باشد.


منبع: واحد هنر پدیده تبار


سمیتئاتر