کد خبر: ۲۹۲۹
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۲
What Realy Influences Employee Motivation
فیلم فوق توسط دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۱۶ تهیه شده است و در آن به عواملی که سبب ایجاد انگیزه / عدم انگیزه در کارکنان میگردد، پرداخته شده است.
واحد آموزش شرکت پدیده تبار شما را به تماشای این فیلم کوتاه و آموزشی دعوت می نماید.


شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر