کد خبر: ۲۹۲۸
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۵
Good Leadership Is Contagious
آیا می دانید مدیریت  خوب مسری است؟ آری یا نه؟ فیلم کوتاهی از دانشگاه هاروارد را با هم ببینیم.

واحد آموزش شرکت پدیده تبار شما را به تماشای این فیلم کوتاه دعوت می‌نماید.


شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر