کد خبر: ۲۹۲۷
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۶
be grateful for what you have
واحد آموزش شرکت پدیده تبار شما را به تماشای فیلم کوتاه "برای آنچه دارید سپاسگزار باشید" دعوت می نماید.


شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر