کد خبر: ۲۹۱۷
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۵

کارشناس رسمی دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی


سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

زمینه‌های تخصصی:

  • مديريت خريد و سفارشات خارجی
  • شبیه سازی بازرگانی بین المللی
  • تربیت مدیر بازرگانی خارجی
  • صادرات و بازرگانی بين المللی
  • اعتبارات اسنادی
  • اینکوترمز 2010
سمیتئاتر