کد خبر: ۲۹۱۴
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۸
گواهی حسن انجام کار
شرکت پدیده تبار این گواهی حسن انجام کار را به خاطر برگزاری سلسه سمیتئاترهای تخصصی که در حوزه های مختلف برای مدیران ارشد و پرسنل محترم این شرکت برگزار کرد، از شرکت پخش قاسم ایران دریافت نمود.

سمیتئاتر