کد خبر: ۲۸۳۹
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۰
شرکت پدیده تبار بخشی از سمیتئاتر توسعه رهبری را در حضور صاحب نظران حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی کشور برگزار کرد.
شرکت پدیده تبار در دومین روز از کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی، مورخ 3 اسفند ماه 1394، بخشی از سمیتئاتر توسعه رهبری را با هنرنمایی گروه هنری پدیده تبار و با سخنرانی آقای دکتر علیزاده در حضور صاحب نظران حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی کشور برگزار کرد.


اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری توسط شرکت پدیده تبار در سومین کنفرانس ملی آموزش اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری توسط شرکت پدیده تبار در سومین کنفرانس ملی آموزش اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری توسط شرکت پدیده تبار در سومین کنفرانس ملی آموزش اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری توسط شرکت پدیده تبار در سومین کنفرانس ملی آموزش اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری توسط شرکت پدیده تبار در سومین کنفرانس ملی آموزش اجرای سمیتئاتر توسعه رهبری توسط شرکت پدیده تبار در سومین کنفرانس ملی آموزش

منبع: واحد اجرایی سمیتئاتر
سمیتئاتر