کد خبر: ۲۸۰
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۶
ما در کنار مشتریان خود به‌عنوان مشاورانی امین در مسائل و چالش آن‌ها کار می‌کنیم و راهکارهایی مبتکرانه، علمی و اثربخش را ارائه می‌دهیم.

نتایج به‌دست آمده از تحقیقات و بررسی‌های انجام شده بر روی سازمان‌های بزرگ و موفق جهان نشان می‌دهد که آن‌ها از وجود مشاوران و عوامل آموزش دهنده‌ی خبره و شایسته، بهره‌های زیادی برده‌اند و به طور مستمر از راهنمایی‌های آنان استفاده می‌کنند.

شرکت پدیده تبار با پشتوانه مطالعه، پژوهش و تجربه حضور صاحب‌نظران خود در سازمان‌های مختلف، باهدف اصلی کاهش هزینه‌ها و افزایش کارائی و اثربخشی برای سازمان در صدد ایجاد تغییر در جهت بهبود کارکردهای سازمان است.

ما در کنار مشتریان خود به‌عنوان مشاورانی امین در مسائل و چالش آن‌ها کار می‌کنیم و راهکارهایی مبتکرانه، علمی و اثربخش را ارائه می‌دهیم.

رشد و توسعه سازمان، شاخصی است که ما موفقیت خود را با آن می‌سنجیم.

مزایای استفاده از خدمات مشاوره‌ی شرکت پدیده تبار:

•    تجربه زیاد تیم مشاوره مدیریت در استقرار سیستم های مدیریت و مدل‌های تعالی سازمانی
•    طراحی مستندات سیستم مدیریت متناسب با سازمان شما
•    آموزش عملی به کارکنان شما

دپارتمان‌های مشاورهای

گروه مشاورين استاندارد سازی مشاغل، نياز سنجی و برنامه ریزی آموزشی

گروه مشاورين بررسی‌های فنی و اقتصادی پروژههای صنعتی

گروه مشاورين سيستم های مديريت كيفيت/ مدل تعالی سازمانی EFQM

گروه مشاورین بهبود بهره‌وری

گروه مشاورين سيستمهای مديريت زيستمحيطی/ مدیریت سبز

گروه پژوهش و مشاوره بهبود سازمان و مديريت ( طرح‌های تحول اداری )

گروه مشاورين بودجه‌ريزی عملياتی

گروه مشاورين بازنگری، بهبود و توسعه سيستم‌های منابع انسانی

گروه برنامه‌ريزی استراتژيك و نظام مديريت دانش

سمیتئاتر