کد خبر: ۲۷۹۵
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۱

در این مراسم که در روز دوشنبه، مورخ 25 آبان ماه 1394 در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید، پس از سخنرانی آقایان مهندس شریعتی "دبیر برگزاری جشنواره"، مهندس آرمان خالقی "عضو هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت "، آمادیونماینده یونیدو" ، آقایدکتر جلالی "دبیر خانه اقتصاد ایران"، آقای دکتر علی شمخانی "دبیر عالی شورای امنیت ملی" و با حضور آقای مهندس هاشمی "استاندارد محترم تهران"  مدیران و کارآفرینان جوان بخشهای مختلف صنعتی، خدماتی و تولیدی مورد تقدیر و قدردانی قرار گرفتند.

طی این مراسم سرکار خانم دکتر زینب حبیبی تبار، مدیر عامل شایسته ی شرکت آموزشی پدیده تبار بعنوان تنها بانوی برگزیده به عنوان مدیر نمونه جوان مورد تجلیل و تشویق بزرگان قرار گرفت و لوح و تندیس را به خود اختصاص دادند.

جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان

نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر
نهمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان پدیده تبار سمیتئاتر


منبع: روابط عمومی پدیده تبار

سمیتئاتر