کد خبر: ۲۷۸۸
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۲
شرکت پدیده تبار افتخار همکاری با شرکت ها و سازمان های مختلفی را دارد. برخی از این شرکت ها و سازمان ها را برای شما معرفی خواهیم کرد...


منبع: واحد اجرایی سمیتئاتر
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر