کد خبر: ۲۶۹۷
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۶

کانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران در سال 1382 با مشاركت انجمن‌هاي فعال در صنايع غذايي کشور تشکيل شده است. هدف از تشکيل کانون، ايجاد هماهنگي بين تشکل‌هاي موجود جهت برقراري و حفظ ارتباط منظم با مراجع ذيصلاح و پيگيري مسائل و مشکلات اعضاء به صورت گروهي، برنامه‌ريزي براي ارائه الگوها و طرح‌هاي کارشناسي و موثر جهت توسعه بهره‌وري و بهبود صنايع غذايي کشور مي‌باشد.

کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران

در راستاي تحقق اهداف فوق و به منظور استفاده از پتانسيل و ظرفيت‌هاي بخش دولتي و خصوصي، کانون در دو مرجع رسمي ثبت تشکل‌ها در کشور (وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعي و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران) به ثبت رسيده است. کانون در تاريخ 82/5/7 و تحت شماره 507‌ در اداره کل سازمان‌هاي کارگري و کارفرمايي وزارت کار و امور اجتماعي و در تاريخ 88/11/5 تحت شماره 262 در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ثبت شده است. كانون در حال حاضر داراي 35 عضو مي‌باشد.
سمیتئاتر