کد خبر: ۲۶۹۵
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۰

معرفي فعاليت هاي انجمن مديريت کيفيت ايران

تاريخچه
با توجه به حساسيت امر و لزوم شکل‌گيري نهادي که با هويت حقوقي عهده‌د‌ار نهادينه سازي موضوع کيفيت باشد، انجمن مديريت کيفيت ايران در سال 1376 بعنوان يک تشکل حرفه‌اي غيرانتفاعي بصورت کاملا مستقل در اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن ايران به ثبت قانوني رسيد.

انجمن مدیریت کیفیت ایران

اهداف کلان انجمن
ارتقاء و گسترش دانش و فرهنگ مديريت کيفيت
نهادينه نمودن روش هاي تحقق فرهنگ مديريت کيفيت در صنعت و خدمات

رسالت وجودي
به عنوان يک نهاد غيردولتي متشکل از سازمان ها و افراد ،تلاش مي نمايد ضمن ارتقاء جايگاه کيفيت ،صداي کيفيت نيز در کشور بوده و مفاهيم و ابزارهاي آن را براي زندگي بهتر توسعه بخشد.

چشم انداز
ايراني بهتر از طريق افزودن کيفيت به زندگي و کسب و کار

سمیتئاتر