کد خبر: ۲۶۴۸
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۰
سوم اسفند ماه
کنفرانس ملی آموزش، دوم و سوم اسفند ماه امسال نیز با محوریت گذر از پارادایم آموزش کارکنان به یادگیری سازمان، در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار می‌گردد...
شرکت پدیده تبار، خالق و نخستین برگزار کننده سمیتئاتر در ایران، با بکار گیری از شیوه های نوین آموزشی، در راستای همکاری با مجتمع فنی تهران و انجمن ملی توسعه منابع انسانی ایران، اقدام به برگزاری سمیتئاتری در سومین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی می‌نماید.
محورهای این کنفرانس عبارتند از؛
  • بخش اول: چالش‌ها و فرصت‌های بهبود جایزه ملی تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی
  • بخش دوم: توسعه آموزش منابع انسانی با رویکرد یادگیری و فناوری
  • بخش سوم: بازگشت سرمایه در آموزش
  • بخش چهارم: دغدغه‌های آموزش و توسعه منابع انسانی

تعدادی از سخنرانان سومین کنفرانس؛

  • دکتر سید احمد طباطبایی
  • دکتر سعید سعادت
  • دکتر اباصلت خراسانی
  • دکتر کورش واجارگاه
  • دکتر بهزاد ابوالعلایی
  • دکتر سیداحمد بزاز جزایری


سمیتئاتر