کد خبر: ۲۵۷۵
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۷
این همایش با شعار کمیت پس از کیفیت در سال ۹۲با حضور مقامات استان و سخنرانی آقای دکتر طباطبایی(معاون اسبق رئیس جمهور در حوزه منابع انسانی)،آقای مهندس فروتن(بنیان گذار صنایع غذایی بهروز و نخستین کارآفرین برتر کشور) برگزار شد.

منبع:روابط عمومی پدیده تبار

شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر