کد خبر: ۲۵۷۳
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۸
این همایش با شعار کمیت پس از کیفیت در سال ۹۲با حضور مقامات استان و سخنرانی آقای دکتر طباطبایی(معاون اسبق رئیس جمهور در حوزه منابع انسانی)،آقای مهندس فروتن(بنیان گذار صنایع غذایی بهروز و نخستین کارآفرین برتر کشور) برگزار شد.
منبع:روابط عمومی پدیده تبار
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر