کد خبر: ۲۵۲۹
تاریخ انتشار: ۰۱ دی ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۶

نام و نام خانوادگي : زهره بزاز

مدارج تحصيلي :

· فارغ التحصیل دانشکده داروسازی دانشگاه تهران

زمينه هاي تدريس :

· بازرسی فنی، بازرسی GMP ، و بازرسی داخلی در صنایع داروئی

· استانداردها واصول اولیه داروسازی در صنعت داروسازی

· (Risk Based Inspection)

· (PIC/S GMP)

· داروهای تزریقی

· WHO- PQ GMP

منبع:روابط عمومی پدیده تبار

شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر