کد خبر: ۲۴۷۹
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۸
پدیده تبار
اجرای مجدد سمیتئاتر "توسعه رهبری".با توجه به کاربردی و نوین بودن رویکرد سمیتئاتر و ایجاد اثربخشی بیشتر از طریق امکان همزادپنداری مخاطبان،سمیتئاتر توسعه رهبری اجرا شده بود.
مجتمع فولاد مبارکه، مجموعه‌ای عظیم و پیشرو در به‌کارگیری شیوه‌ها و رویکردهای نوین آموزشی می‌باشد.

 درخواست اجرای مجدد سمیتئاتر توسعه رهبری

با توجه به کاربردی و نوین بودن رویکرد سمیتئاتر و ایجاد اثربخشی بیشتر از طریق امکان همزادپنداری برای مخاطبان، سمیتئاتر توسعه رهبری که در تاریخ 9 و 10 آذر ماه در سطح مدیران میانی اجرا شده بود، مورد استقبال قرار گرفت و برای "شرکت پدیده تبار" این افتخار را فراهم آورد که این سمیتئاتر را باری دیگر برای سطوح اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد مجتمع فولاد مبارکه در تاریخ 1 و 2 دی ماه پیاده سازی و اجرا نماید.
شایان ذکر است که این سمیتئاتر با حضور گروه هنری پدیده تبار به کارگردانی آقای محمد اعلایی و سخنوری آقای دکتر خاکی (از اساتید بنام مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه) اجرا خواهد شد.

منبع: روابط عمومی پدیده تبار
سمیتئاتر