کد خبر: ۲۳۸۳
تاریخ انتشار: ۰۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۲
سابقه تدریس و مشاوره 28 سال


مدارک و سوابق تحصیلی:

· لیسانس مدیریت دولتی

· گواهینامه مدیریت آموزش

· گواهینامه مدیریت سرپرستی

· گواهینامه مهارت مربیگری در علوم سرپرستی و مدیریت


سوابق اجرایی:

· عضو کمیته آزمون فنی و حرفه ایی کرج در دوره های منابع انسانی به مدت سال

· عضو کمیته تدوین استاندارد آموزش فنی و حرفه ای کرج به مدت 5 سال

· رئیس هئیت مدیره تعاونی خدماتی آموزش کارکنان فنی و حرفه ای کرج به مدت 4 سال

· مشاور در تدوین استاندارد های مهارت های شغلی در شرکت های :

· داروگر ، به پخش ، صنایع امام علی ، شرکت نورد قطعات فولادی ، شرکت پاکشو ، شرکت روشن صنعت شرکت بهمن موتور و صنایع شیر ایران

· مشاور در ساختار تدوین استاندارد 100- 15 در شرکت های نفت پارس و سیمان قائن

· مشاور در برنامه ریزی و آموزش با استفاده از روش مهندسی شغل و تدوین استاندارد
آموزش در شرکت های :

· شرکت پلاستیران بهمن موتور نورد و لوله اهواز روغن نباتی جهان شرکت ایران خودرو دیزل

· مشاوره در عارضه یابی منابع انسانی در شرکت های:

· صنایع امام علی،شرکت پاکشو،شرکت روشن صنعت و شرکت بهمن موتور

· ریس آموزش در شرکت یک و یک به مدت سه سال

· مشاور آموزشی در شرکت فیروز به مدت یک سال

· مشاور آموزش در شرکت پاکشو به مدت یک سال

· مشاور آموزش در شرکت بهپخش به مدت دو سال


سوابق تدريس :

· مهارت های سرپرستی

· مقدماتی و تکمیلی

· پرورش کارکنان

· ارتباطات موثر

· رفتار سازمانی

· فرهنگ کار

· گزارش نویسی

· مکاتبات اداری

· مدیریت تحول

· مدیریت عمومی

· کار گروهی

· توانمند سازی مسولین دفاترمدیران

· اخلاق حرفه ایی

· طرح تکریم ارباب رجوع

· نظام پیشنهادات

· نقش فروشنده در هزاره سوم

· اصول و مبانی فروش خدمات

· قوانین و مقررات

· خدمات اداری

· سبک های مدیریتی

· مدیریت زمان

· مدیریت فردی

· علوم رفتاری در انتظامات

· اصول مقدماتی s5


تهیه جزوات آموزشی در زمینه های :

· سرپرستی ، فرهنگ کار ، رفتار سازمانی ، مدیریت فردی ، ،ارتباطات ،علوم رفتاری درانتظامات،


همکاری با شرکت های آموزشی:

· راهبران پتروشیمی،ره آوارن پترو شیمی،تحقیقات صنعتی،پردا گستر،نو آوران و دیگر شرکت های آموزشی

شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر