کد خبر: ۲۳۴۶
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۷

مشخصات فردي:

1- نام و نام خانوادگي: امير جهانباني

2- نام پدر: علي محمد

3- سال تولد: 1343

4- مدرک تحصيلي: کارشناسي ارشد مهندسي هسته اي

سوابق تدريس:

1- تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي

2- تدريس در دانشگاه جامع علمي-کاربردي

3- تدريس در واحد آموزش شرکت صنايع هواپيمايي ايران

4- برگزارري دوره هاي آموزشي بمختلف راي مراکز صنعتي و آموزشي از جمله مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران, اداره کل استاندارد استانها, اداره کل مخابرات استان تهران و مراکز مخابرات استانها

سوابق مشاوره:

1- استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 در آزمايشگاه کاليبراسيون صنايع هواپيمايي

2- استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 در آزمايشگاه آزمون تخمين و تمديد عمر

3- استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 در آزمايشگاه آزمون و کاليبراسيون شيمي

4- استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 در آزمايشگاه آزمون فني و مکانيک خاک

5- مشاور پروژه کاليبراسيون در شرکت نفت پاسارگاد

6- مشاور پروژه کاليبراسيون در شرکت پتروشيمي ماهشهر

سوابق ارزيابي:

1- سر ارزياب استاندارد ISO/IEC 17025 در صنايع تابعه وزارت دفاع

2- سر ارزياب استاندارد ISO/IEC 17025 در آزمايشگاههاي همکار سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

3- ارزياب استاندارد ISO/IEC 17025 در آزمايشگاههاي صنايع تابعه وزارت دفاع

4- ارزياب استاندارد ISO/IEC 17025 در آزمايشگاههاي همکار سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

سوابق علمي و پژوهشي ( مقاله، تاليف، ترجمه و ....):

1- تهيه جزوه هاي آموزشي در زمينه هاي ذير:

2- اصول و مفاهيم اندازه گيري و کاليبراسيون

3- محاسبات عدم قطعيت در اندازه گيري

4- آشنايي با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025

5- تجزيه و تحليل سيستم هاي اندازه گيري

6- نظام کنترل تجهيزات اندازه گيري و آزمون مطابق با استاندارد ISO 10012

7- ارزيابي انطباق

8- اصول مستند سازي

9- اصول مميزي داخلي بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

10- آشنايي با تضمين کيفيت نتايج در اندازه گيري

11- اصول کاليبراسيون تجهيزات الکتريکي

12- اصول کاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري دما

13- اصول کاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري جرم

14- اصول کاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري ابعاد و زاويه

15- اصول کاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري فشار

16- اصول کاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري فشار

سوابق کاري:

1- مدیر بخش مهندسي در صنايع هواپيمايي ايران

2- کارشناس ارشد عمليات و تحقيقات اندازه گيري و اندازه شناسي در صنايع هواپيمايي ايران

3- سر ارزياب استاندارد ISO/IEC 17025 در مرکز استاندارد دفاعي ايران

4- ارزياب استاندارد ISO/IEC 17025 در مرکز استاندارد دفاعي ايران

5- مدرس دوره هاي مختلف در مرکز استاندارد دفاعي ايران

6- کارشناس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در زمينه تدوين و آموزش استانداردها

دوره­هاي آموزشي گذرانده:

1- آشنايي با الزامات ISO/IEC 17025 در IGS

2- سر مميزي استاندارد ISO/IEC 17025در RWTUV

3- مميزي داخلي بر اساس استاندارد ISO 9000:2000 در RWTUV

4- سر مميزي استاندارد ISO/IEC 17025 در TURTAK

مميزي داخلي بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 در RWTUV

سمیتئاتر