کد خبر: ۲۲۴۶
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۱
به نقل از پدیده تبار؛ در این گزارش بخش مالی سی‌ان‌ان، پردرآمدترین و موفق‌ترین مدیران زن را معرفی کنیم.

1-آنجلا آرنتس

پردرآمدترین مدیران زن در جهان +عکس

2-سافرا کتز

پردرآمدترین مدیران زن در جهان +عکس

3-ماریسا مایر

پردرآمدترین مدیران زن در جهان +عکس

4-مارتین روث‌بالت

پردرآمدترین مدیران زن در جهان +عکس


5-دبورا الوید

 پردرآمدترین مدیران زن در جهان +عکس


6-کارول میروویتز

پردرآمدترین مدیران زن در جهان +عکس

7-مری ریکس

پردرآمدترین مدیران زن در جهان +عکس


8-مگ ویتمن

پردرآمدترین مدیران زن در جهان +عکس


9-ایندرا نوی

پردرآمدترین مدیران زن در جهان +عکس


10-فب نواکوویچ

پردرآمدترین مدیران زن در جهان +عکس


11-گینی رامتی

پردرآمدترین مدیران زن در جهان +عکس


12-مریلین هیوسون

پردرآمدترین مدیران زن در جهان +عکس


13-پاتریشیا وورتز

پردرآمدترین مدیران زن در جهان +عکس


14-ایرن روزنفلد

پردرآمدترین مدیران زن در جهان +عکس


15-مری بارا

پردرآمدترین مدیران زن در جهان +عکس


16-مری سی.ارداز

پردرآمدترین مدیران زن در جهان +عکس


17-شریل سندبرگ

پردرآمدترین مدیران زن در جهان +عکس


18-لورا آلبر

پردرآمدترین مدیران زن در جهان +عکس


19-روث پورات

پردرآمدترین مدیران زن در جهان +عکس


20-شاون توماسلو

پردرآمدترین مدیران زن در جهان +عکس


منبع: http://www.eghtesadonline.com

سمیتئاتر