کد خبر: ۱۹۷۸
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۸
واحد اجرایی سمیتئاتر پدیده تبار
این سمیتئاتر در سه نمایش مختلف به بررسی مشکلات و موانع بخش فروش در شرکت های پخش پرداخت...
سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی توسط شرکت آموزشی پدیده تبار و با اجرای گروه هنری پدیده تبار؛ در روز پنج شنبه، مورخ 9 مهر ماه 1394 درسالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ تهران برگزار گردید.

این سمیتئاتر در سه نمایش مختلف به بررسی مشکلات و موانع بخش فروش در شرکت های پخش، پرداخت.

پس از اجرای هر بخش از نمایش که توسط گروه هنری پدیده تبار، که وظیفه اجرای نمایش این سمیتئاتر را زیر نظر شرکت پدیده تبار به عهده داشت، موارد ذکر شده در نمایش توسط استاد این برنامه؛ آقای دکتر جلیل دلخواه مورد تجزیه، تحلیل و بررسی قرار گرفت...

سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی سمیتئاتر فروش در شرایط بحرانی
منبع: واحد اجرایی سمیتئاتر
سمیتئاتر