کد خبر: ۱۴۸۴
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۶
افتراق منابع

همواره در سازمان ها افرادي هستندكه مخالف اشتراك منابع هستند, درصورت همدلي بين اجزاي مختلف سازمان ها در اين راستا نتايج چشمگيري بدست خواهد آمد

افتراق منابع

شرح تصوير

سازمان‌ها يا واحدهاي درون سازماني به جاي تلاش در تصاحب، مالكيت يا انحصار منابع انساني، فضا، تجهيزات، اطلاعات و دانش، مي‌توانند با اشتراك منابع بين خود به توانمندهايي دست پيدا كنند كه پيش از آن نداشته‌اند و هم‌افزايي (سينرژي) در مجموعه خود يا بين سازمان‌ها ايجاد كنند...


منبع: www.mgtsolution.com

سمیتئاتر