کد خبر: ۱۴۳۳
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۱:۵۳
واحد اجرایی سمیتئاتر
برگزاری سمیتئاتر در اجلاس سراسری سالیانه اعضاء هیئت مدیره و مدیران موسسه علوم و فنون کیش...
به گزارش روابط عمومی شرکت پدیده تبار، در پی برگزاری نشست‌هایی با جناب آقای دکتر تقی تهرانی مدیر عامل محترم موسسه علوم و فنون کیش و مدیران عالی محترم این مجموعه، با حضور خانم دکتر حبیبی تبار مدیر عامل محترم شرکت پدیده تبار و سایر مدیران جهت معرفی رویکرد نوین آموزشی سمیتئاتر، تصمیم بر اجرای سمیتئاتری خاص در رابطه با چالش‌های موسسه علوم و فنون کیش در اجلاس سراسری سالیانه اعضاء هیئت مدیره و مدیران این موسسه گرفته شد. نکته آموزنده جلسات مذکور روحیه جسورانه مدیریت عامل این موسسه در اقدام برای به چالش کشیدن نگاه‌های موجود در موسسه تحت هدایت ایشان از طریق سمیتئاتر بود. دستاورد عملیاتی جلسات، برگزاری سمیتئاتر در روز 94/06/02 بود که با معرفی زیبا و قابل تامل سمیتئاتر از سوی جناب آقای دکتر تقی تهرانی شروع و با استقبال کم نظیر مخاطبین حاضر در سالن و ایجاد حس هم‌ذات‌پنداری در افراد با سمیتئاتر به پایان رسید.
 

سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش سمیتئاتر موسسه علوم و فنون کیش

منبع: روابط عمومی پدیده تبار
سمیتئاتر