کد خبر: ۱۳۴۱
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۱
رمز کامیابی سازمانها بستگی به همگامی آنها با شرایط روز و نیازها و خواسته های روز مشتریان داشته...

مارکتینگ دارای ابعاد گوناگونی به شرح زیر می باشد:

1- بازار گرایی

2- بازار شناسی

3- بازاریابی

4- بازار سازی

5- بازار گردی

6- بازار سنجی

7- بازارداری

8- بازار گرمی

9- بازار گردانی

ابعاد گوناگون مارکتینگ

- بازار گرایی:

یعنی توجه و تمایل و گرایش به مشتریان که در واقع اولین ویژگی بازاریابی جدید می باشد و در واقع رمز کامیابی سازمانها بستگی به همگامی آنها با شرایط روز و نیازها و خواسته های روز مشتریان داشته و این امر مستلزم پذیرش بازارگرایی به عنوان یک فرهنگ سازمانی در تمام سطوح سازمانی است.

- بازار شناسی:

لازمه هر حرکت عاقلانه ای در واقع شناخت بوده و شناخت بازار در واقع تلاشی است نظام مند در جهت گردآوری، ثبت و تحلیل اطلاعات لازم در خصوص اجزای تشکیل دهنده نظام بازار ( یعنی عوامل مربوط به محیط خرد وکلان موثر بر فعالیتهای سازمانی).

- بازاریابی:

یعنی جستجو برای یافتن مناسبترین بخش یا بخش هایی از بازار که شرکت بهتر و موثرتر میتواند پاسخگوی نیازهای آن بخش بوده و در عین حال به بهترین نحو بتواند از منابع محدود و موجود خود استفاده نماید.

- بازار سازی:

یعنی نفوذ در بازار ومعرفی و شناساندن سازمان به بازار هدف و ساختن تصویری مناسب در بازار و یافتن جایگاه مطلوب در بازار.

- بازار گردی:

با توجه به سرعت فوق العاده تغییرات و ظهور و عرضه فرآورده های نو و سرعت بالای تغییرات تکنولوژیکی، از وظایف اصلی بازاریابی امروزی ویترین گردی و آشنایی با تحولات و تغییرات و بازار برای پیش بینی و برنامه ریزی اقدامات آتی برای حفظ توان رقابتی در بازارها و در حضور رقباست.

- بازار سنجی:

یعنی تحلیل موقعیت بازار با توجه به آنچه بودیم و داشتیم، آنچه هستیم و داریم و آنچه بایستی داشته باشیم.

یعنی ارزیابی فعالیتهای موسسه و یافتن نقاط ضعف و قوت سازمان و به عبارت بهتر اندازه گیری عملکرد و یافتن انحرافات و میزان انحراف از برنامه های پیش بینی شده جهت اصلاح امور و جلوگیری از بروز اشتباهات بعدی و نهایتا به معنای نظارت و کنترل دائمی عملکردهای پیش بینی شده سازمان میباشد.

- بازار داری:

بازارداری یعنی حفظ مشتریان و تشویق و ترغیب آنها به استفاده بیشتر از کالا یا خدمات از طریق کسب رضایتمندی آنهاست که خود مستلزم داشتن اطلاعات کافی در خصوص رفتار مصرف کنندگان، حرکات رقبا، اثرات محیطی بر روی فعالیتهای موسسه و سایر اطلاعات و دانش های خاص حوزه بازاریابی است.

- بازار گرمی:

یعنی ترغیب، تشویق و ترغیب به هنگام برای آگاهی ، متقاعد نمودن و ترغیب مشتریان برای ارتباط بیشتر با سازمان از طریق استفاده از قوه خلاقیت و ابتکارات و...

- بازار گردانی:

یعنی مدیریت بازار و شامل برنامه ریزی ، اجرا و کنترل امور مختلف بازار یابی است. ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺮﺩﺍﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻭ ﺍﺟﺮﺍی ﻫﻤﻪ ی ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻥ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺎ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ.

به عبارت بهتر بازار گردانی یعنی انجام فعالیتهای دائمی بازار گرایی، بازار شناسی ، بازار یابی ، بازار سازی ، بازار گرمی ، بازار گردی ، بازار سنجی و بازار داری.

منبع:  fa.wikibooks.org
سمیتئاتر