کد خبر: ۱۳۱۹
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۷
در زیر جملاتی برگزیده از کتابهای مختلف برایان تریسی آمده که فکر می کنم برای شما هم بتونند جالب و مفید باشند :

 مشکلات ما را متوقف نمی کنند، بلکه به ما آموزش می دهند.((برایان تریسی))

 بهترین راه پیش بینی آینده، ساختن آن است.(( برایان تریسی))

 یادگیری مداوم حداقل شرط لازم برای موفقیت در هر زمینه ای است که در آن فعالیت می کنید؛ هر روز چیز جدیدی بیاموزید.((برایان تریسی))

 هر فعالیت یا عدم فعالیتی مستلزم انتخابی است بین آنچه بیشتر اهمیت دارد و آنچه کمتر اهمیت دارد.((برایان تریسی))

 پاداشهایی که در زندگی می گیرید بستگی به این دارد که چه کاری می کنید، چقدرخوب آن را انجام می دهید و چقدر مشکل است که بتوان کسی را جایگزین شماکرد.((برایان تریسی))

 قانون کاشت و برداشت، اصل و اساسی زندگی بشر است. شما امروز محصولی را برداشت می کنید که در گذشته بذر آن را کاشته اید.((برایان تریسی))

 خوشبختی زمانی به دست می آید که شما به کاری که انجام می دهید باور داشته باشید، آن را خوب بشناسید و دوست بدارید.((برایان تریسی))

 دقت و تمرکز، رموز عملکرد عالی هستند.((برایان تریسی))

 مدیریت زمان وسیله ای است که می تواند شما را از جایی که هستید به جایی که می خواهید باشید برساند.((برایان تریسی))

 قانون حد توانایی می گوید: همیشه برای انجام ضروری ترین کارها زمان کافی وجود دارد.((برایان تریسی))

قانون حذف گزینه ها می گوید: انجام یک کار مستلزم صرف نظر از انجام کارهای دیگر است.((برایان تریسی))

 بهره وری بالا نتیجه ی بالا بردن کارآیی وقت است؛ به این ترتیب که تنها مهمترین کارها را انجام دهید.((برایان تریسی))

 توانایی شما در به تعویق انداختن خوشی های کوتاه مدت، تعیین کننده میزان پیشرفت مالی شما در دراز مدت است.((برایان تریسی))

 برای مدیریت زمان خود باید خوشبختی را هدف اصلی زندگی تان قرار دهید.((برایان تریسی))

 پیشرفت های جزیی در استفاده بهتر از وقت می تواند در مجموع منجر به دگرگونی های اساسی در زندگی شما شود.((برایان تریسی))

 هنگام کار کردن، وقت تلف نکنید، بی وقفه کار کنید و از خودتان بیشتر مایه بگذارید.((برایان تریسی))

 سطح دانش و مهارتی که در حال حاضر دارید حداکثر توان فعلی شما را تعیین می کند.((برایان تریسی))

 مدام از خودتان بپرسید : آیا کاری که مشغول انجام آن هستم ” بیشترین بازده برای وقت صرف شده ” را دارد یا نه؟((برایان تریسی))

 ارزش هر چیزی را می توان با مقدار زمانی که حاضرید صرف آن کنید اندازه گیری کرد.((برایان تریسی))

 توانایی شما در مدیریت زمان برای دستیابی به بالاترین نتایج، مهارت اصلی در کارآیی فردی است.((برایان تریسی))

آینده متعلق به افراد با قابلیت است.((برایان تریسی))

 اکثر مردم سرگرم فعالیت هایی هستند که بیشتر آرامش بخشند تا هدفمند.((برایان تریسی))

 بخشقابل توجهی از زمان خود را با کسانی بگذرانید که در زندگی، بیشترین اهمیترا برای شما دارند و نگذارید که در طول این مدت کسی مزاحمتان شود.((برایان تریسی))

 برای آنکه درآمدتان بیشتر شود باید بیشتر چیز یاد بگیرید.((برایان تریسی))

 بدترین نوع هدر دادن وقت این است که کارهایی را که هرگز نیازی به انجام دادنشان نیست به بهترین نحو ممکن انجام دهیم.((برایان تریسی))

 انجام کاری که براستی از آن لذت می برید رمز عملکرد عالی است.((برایان تریسی))

 کلید آینده رشد مداوم شخصی و حرفه ای شماست.((برایان تریسی))

 جمع آوری هر ثروتی با فروش خدمات فردی یا در حقیقت زمان شخصی آغاز می شود.((برایان تریسی))

 کلید آینده، رشد مداوم و شخصی شماست.((برایان تریسی))

 یک روش عالی برای موفقیت در کار این است : افکارتان را روی کاغذ بیاورید.((برایان تریسی)

 کلید دستیابی به موفقیت بزرگ، پیروزی، احترام وخوشبختی در زندگی این است که بتوانی ذهنت را تمام و کمال روی مهمترین کاریا هدفی که داری متمرکز کنی، آن را درست انجام دهی و تا زمانی که تمامنشده، دست از کار نکشی.((برایان تریسی))

 مدیریت زمان در حقیقت مدیریت شخصی، مدیریت زندگی و مدیریت خودتان است.((برایان تریسی))

 اگرافراد موفق، هم تاثیر گذارند و هم کار آمد، به این دلیل است که هم کارهایدرست را انجام می دهند و هم کارهایشان را به درستی انجام می دهند.((برایان تریسی))

 بایک مدیریت زمان عالی، کیفیت زندگی شما بهتر می شود و برای افراد و چیزهاییکه از آنها لذت می برید، فرصت بیشتری به دست می آورید.((برایان تریسی))

 برایآنکه بتوانید به مهارت های عالی در مدیریت زمان دست یابید، سعی کنید در آنواحد، تنها روی تغییر یکی از رفتار های خود تمرکز کنید.((برایان تریسی))

 اهمیتی ندارد که از کجا آمده اید، مهم این است که به کجا می روید.((برایان تریسی))

 داشتن اهداف روشن و از پیش تعیین شده برای پیشرفت و موفقیت مطلقا ضروری است.((برایان تریسی))

 زمان، با ارزش ترین سرچشمه مالی و تمام موجودی شما برای خرید چیزهایی است که در زندگی خواهان آن هستید.((برایان تریسی))

 زمان از بین رفتنی است؛ نمی توان آن را پس انداز کرد، تنها می توان آن را به روشهای گوناگون خرج کرد.((برایان تریسی))

 مدیریت زمان بیش از هر چیز نیاز به انضباط فردی، خویشتن داری و تسلط بر نفس دارد.((برایان تریسی))

کیفیت زندگی شما بستگی به کیفیت مدیریت شما در استفاده بهتر از زمان دارد.((برایان تریسی))

 به هر اندازه مهارت های خود را بالا ببرید، می توانید در مدت زمان کمتر، کارهای بیشتری انجام دهید.((برایان تریسی))

 یکیاز بهترین راههای استفاده از زمان این است که قابلیت های خود را در زمینههایی که نتایج کلیدی را برای شما به بار می آورد، افزایش دهید.((برایان تریسی))

 همه چیز به حساب می آید. هر کاری که انجام دهید، یا به شما کمک می کند و یا آسیب می رساند؛ هیچ چیزی خنثی نیست.((برایان تریسی))

 نقطه شروع تصمیم های بهتر، نقطه پایان تصمیم های بدتر است.((برایان تریسی))

 زندگی شما تنها زمانی بهتر می شود که خودتان بهتر شوید.((برایان تریسی))

 اینکه چه کسی باشید و در چه موقعیتی قرار داشته باشید، بر عهده شما و نتیجه انتخابها و تصمیم گیری های خودتان است.((برایان تریسی))

 ما در رشته ای به کمال می رسیم که به آن عشق می ورزیم.((برایان تریسی))

 ریشه همه شکست ها و پریشانیها در احساس منفی است.((برایان تریسی))

 احساس، نیروی برانگیزنده ذهن است.((برایان تریسی))

عوامل ایجاد تحول، عشق و نیاز است، اما عشق از نیاز مهمتر است.((برایان تریسی))

 ذهن به هر حال خالی نمی ماند؛ آن را با افکار مثبت پر کنید تا پریشانی و نگرانی در آن جای نگیرد.((برایان تریسی))

 خداوند به هر یک از ما قدرت داده است که در یک رشته به کمال برسیم که آن را حیطه کمال می گوییم.((برایان تریسی))

 ما باید از مرز متوسط بودن خارج شویم، ما حق نداریم متوسط باشیم.((برایان تریسی))

 اگر محدودیتی وجود دارد در ذهن ماست نه در دنیای خارج.((برایان تریسی))

 خوشبختی، تحقق تدریجی هدف و آرمانی ارزشمند است.((برایان تریسی))

 نوآوریها به وسیله کسانی به وجود می آید که حتی در آن رشته کار نکرده اند.((برایان تریسی))

 شما همان می شوید که درباره اش فکر می کنید.((برایان تریسی))

 آنچه اکنون هستیم نتیجه افکار ما تا امروز است.((برایان تریسی))

 احساس منفی، ترمز موفقیت ماست؛ ترمزهای خود را رها کنید.((برایان تریسی))

سرنوشت آینده ما از کوشش جسمی ما نیست، از طرز فکرها و دیدگاه های ما است.((برایان تریسی))

 پذیرش مسئولیت مهمترین نشانه رشد و بلوغ یک انسان است.((برایان تریسی))

 برای کامیابی همواره باید چند احساس مثبت در زندگی ما حاکم باشد.((برایان تریسی))

 افراد ناموفق و ناخشنود همواره یک گونی از عادتهای منفی را بر پشت خویش می کشند.((برایان تریسی))

 هیچ کس مسئول شکست ما نیست.((برایان تریسی))

 حدود سه درصد مردم دارای هدف هستند و تنها یک درصد مردم آن را روی کاغذ می آورند.((برایان تریسی))

 ادیسون در اختراع ۱۰۹۷ پدیده، بیشترین شکست ها را تحمل کرده است.((برایان تریسی))

 ادیسون برای پرورش گیاه ماده خام لاستیک سازی، هزار و هفتصد بار آن را تجربه کرد؛ یعنی هزار و هفتصد بار شکست خورد.((برایان تریسی))

 ادیسون می گوید من در هر شکست توانسته ام راههای به نتیجه نرسیدن آن پدیده را کشف کنم.((برایان تریسی))

 راز برتری، بزرگی، افتخار و شهرت در خدمت به دیگران است.((برایان تریسی))

انسان نابغه به دنیا می آید، اما بنا به عادت از ذخیره خلاقیت خود استفاده نمی کند.((برایان تریسی))

 مهمترین مهارتی که در تمام عمر خود می توانیم کسب کنیم، روابط انسانی برتر با سایر مردم است.((برایان تریسی))

 هشتاد و پنج درصد خوشی و خشنودی ما از زندگی از رابطه نشاط انگیز با دیگران به دست می آید.((برایان تریسی))

هنر ارتباط برتر به استعداد و مهارت سازش با دیگران مربوط می شود.((برایان تریسی))

سه درصد از درآمدتان را برای یادگیری مداوم روی خودتان سرمایه گذاری کنید.((برایان تریسی))

باارزش ترین سرمایه شما خودتان هستید؛ برای بالا بردن ارزش خود تمامی آموزش های لازم را فرا گیرید.((برایان تریسی))

هیچ کس جز خودتان نمی تواند مانع شود که در کارتان جزء بهترین ها باشید.((برایان تریسی))

با افراد مناسب یعنی انسانهای مثبت و هدفمندی که شما را تشویق می کنند و الهام بخش هستند، نشست و برخاست کنید.((برایان تریسی))

 با افکاری که برای شما محدودیت ایجاد می کنند به مقابله برخیزید. بسیاری از آنها هرگز درست نیستند.((برایان تریسی))

 آرامش فکری را بالاترین هدف زندگی خویش قرار دهید و بر اساس آن برای زندگی خود برنامه ریزی کنید.((برایان تریسی))

زندگی را آن گونه که هست ببینید، نه آن گونه که شما دوست دارید باشد.((برایان تریسی))

 ایستادگی در برابر سختی ها در شما اعتماد به نفس ایجاد می کند و توانایی شما را نیز افزایش می دهد.((برایان تریسی))

 انسان به طور طبیعی تمایل به آسانترین راه دارد. اگر در برابر این تمایل ایستادگی کنید، نیرومندتر و تواناتر می شوید.((برایان تریسی))

 تلاش و مبارزه با مشکل های کوچکتر، توانایی مبارزه با مشکل های بزرگتر را به شما می دهد و دستاوردهای بزرگتری را نصیب شما می کند.((برایان تریسی))

 زندگی شما بازتاب افکارتان است؛ اگر افکارتان را تغییر دهید، زندگی شما دگرگون می شود.((برایان تریسی))

 در هر زمینه ای هر چه بیشتر یاد بگیرید و دانش خود را بالا ببرید، اعتماد به نفس تان نیز بیشتر می شود.((برایان تریسی))

 تمرین و تکرار زیاد در هر زمینه ای، برگ برنده را به دست شما می دهد.((برایان تریسی))

 راحت طلبی، دشمن شماره یک شهامت و اعتماد به نفس است.((برایان تریسی))

 آنچه به نظر می رسد بزرگترین مشکل زندگی شماست ممکن است تبدیل به بزرگترین موقعیت شما شود.((برایان تریسی))

 شما را به این جهان آورده اند تا در زندگی خود کاری شگفت انگیز انجام دهید.((برایان تریسی))

یاداشت هدف هایتان بر روی کاغذ، احتمال دستیابی به آنها را ۱۰۰۰% افزایش می دهد.((برایان تریسی))

 هر چقدر کارتان را بهتر انجام دهید، خودتان را بیشتر دوست خواهید داشت و اعتماد به نفس تان نیز بیشتر خواهد شد.((برایان تریسی))

 هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد.((برایان تریسی))

 دم را غنیمت شمارید. اگر از زمان حال استفاده کنید می توانید قدرتی را که می خواهید به دست آورید.((برایان تریسی))

 تاریخ بشر حکایت انسانهای عادی است که بر ترس خود چیره شده و کارهای شگفت انگیزی انجام داده اند.((برایان تریسی))

 پیش از شروع هر کاری از خودتان بپرسید: انجام دادن یا ندادن این کار چه تاثیرات بلندمدتی بر زندگی من خواهد داشت؟((برایان تریسی))

 اگردو کار مهم را پیش رو دارید، اول کاری را که بزرگتر، سخت تر و مهمتر است،انجام بدهید. خود را موظف کنید که بلافاصله دست به کار شوید و آنقدرایستادگی به خرج دهید تا کار تمام شود، پیش از آنکه دست به انجام کاردیگری بزنید.((برایان تریسی))

 یکانسان عادی اگر بتواند این عادت را در خود ایجاد کند که کارهایش را بهگونه ای روشن اولویت بندی کند و کارهای مهم را به سرعت انجام دهد، میتواند از یک نابغه که زیاد حرف می زند و نقشه های عالی می کشد، اما کمترکاری را به انجام می رساند، پیشی بگیرد.((برایان تریسی))

 درستی، صفتی است که سایر ارزش ها را در وجود شما نگاه می دارد و سبب می شود زندگی تان را بر پایه ی آنها استوار کنید.((برایان تریسی))

 درستی، زیربنای منش است و ساختن منش، مهمترین وظیفه ی ما است.((برایان تریسی))

تنها انسانی که با والاترین ارزش ها و فضایل، زندگی می کند، به راستی، درستی و راستگویی رسیده است.((برایان تریسی))

 باورهای شما، بیانگر منش و انسانیت شما است.((برایان تریسی))

 کنش های شما، منش شما را می سازند.((برایان تریسی))

 اگرهر چه بیشتر، کنش ها، گفتار و کردار شما بر پایه ی والاترین ارزش هایتانباشند، بیشتر به خودتان دلبسته شده و احساس بهتری نسبت به خودتان پیدا میکنید.((برایان تریسی))

رو راست بودن با خود، یعنی رو راست بودن با همه ی کسانی که در زندگی شما نقش دارند.((برایان تریسی))

 درستی شما در میزان پایبندی تان به گرامی ترین ارزش هایتان جلوه می کند.((برایان تریسی))

 بدانید که براستی چه هدفی را دنبال می‌کنید، ولی برای دستیابی به آن انعطاف نشان بدهید.((برایان تریسی))

 درهر شرایط مالی که هستید، زمانی که بخواهید دیگر کار نکنید، باید بتوانیدیک سال آینده را با همان شرایطی که اکنون دارید، سپری کنید؛ بدون هیچ‌گونهدرآمدی.((برایان تریسی))

 زندگیهمچون قفلی پیچیده است؛ تنها کاری که باید بکنیم این است که شماره‌هایدرست و ترتیب درست آن‌ها را پیدا کنیم تا بتوانیم هرآنچه می‌خواهیم، بهدست آوریم.((برایان تریسی))

 نخست در مورد هدف روشن و بنیادی زندگی‌تان تصمیم بگیرید و سپس، همه‌ی تلاش‌های خود را پیرامون آن، سازماندهی کنید.((برایان تریسی)

شما آهن‌ربایی زنده هستید؛ در مورد هر چه بیندیشید، همان را به سمت خود می‌کشید.((برایان تریسی))

سمیتئاتر