کد خبر: ۱۳۰۷
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۸
در طی برگزاری سمیتئاتر سکوت در خانواده به معرفی شرکت پدیده تبار، سمیتئاتر و گروهی هنری آرتا به همراه معرفی حامیان معنوی و حامیان ....
در طی برگزاری سمیتئاتر سکوت در خانواده به معرفی شرکت پدیده تبار، سمیتئاتر و گروهی هنری آرتا به همراه معرفی حامیان معنوی و حامیان اجرای این مراسم از طریق لیزر گرافیک اقدام شد.سمیتئاتر