کد خبر: ۱۲۲۰
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۲
آموزش پدیده تبار

محتواي کارگاه

  • اهمیت و نقش سخنوری و فن بیان/ سیر خطابه و سخنوری/ آشنایی با اصول علم فنوتیک و اصول سخنوری
  • تشریح اعضای تکلم، اهمیت و نقش دهان و بینی در تلفظ اصوات/ شناخت اساسی اختلاف لهجه‌ها
  • نقش و اهمیت تندی و کندی ریتم، ژست و میمک در سخنوری/ اهمیت هماهنگی عواطف و چهره گوینده با مطلب
  • مطالعه تناسب حرکات در سخنوری به منظور هماهنگی حرکات سخنور برای انتقال درست و مطلوب مفهوم/ شناخت حس و نقش آن در سخنوری
  • آشنایی با گویش‌های رایج در ایران گویش و زبان چیست؟ طبقه بندی گویش‌های ایران، آشنایی با ویژگی‌های آوایی گویش‌های رایج، گویش‌های رایج در مناطق جغرافیایی، گویش‌های رایج در گروه‌های انسانی/  ارائه یک سخنرانی در دوره
اهمیت و نقش سخنوری و فن بیان

مقدمه

سخنوری یا خطابه فنی است که بوسیله آن گوینده، شنونده را به سخن خود اقناع و به منظور خویش ترغیب می‌کند. مقصود از سخنوری همین دو نتیجه است یعنی اقناع شونده و ترغیب آن.

دانلود فایل اصول سخنوری

سمیتئاتر