کد خبر: ۱۲۱۹
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۲
واحد آموزش پدیده تبار

محتواي کارگاه

  • تعريف هوش هيجاني و مؤلفه­‌هايش

  • سنجش هوش هيجاني  و  شناخت خود و ديگران

  • برقراري ارتباط و کنترل هيجانات در ارتباطات

  •  ارتباط پویا و هوش هیجانی

  • مؤلفه­‌هاي برقراري ارتباط

  • تطبیق رفتاری و عوامل آن

  • انتقاد سازنده به عنوان کارکردي مهم از ارتباطات

  • برنامه­‌اي عملي براي ارتقاي هوش هيجاني

         مقدمه

بر اساس نظر دانيل گلمن ، هوش هيجاني شامل شناخت و کنترل هيجان‌هاي خود ، همدلي کردن با ديگران و حفظ روابط رضايت بخش است...

دانلود فایل هوش هیجانی


سمیتئاتر