کد خبر: ۱۲۱۶
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۷
 • محتواي کارگاه
 • چگونه احساسات دروني خود را بر بوم نقاشي چهره خود كنترل كنيم /  رمز گشايي رفتار غير كلامي مشتريان
 • رازهاي نهفته در زبان بدن جهت برقراري ارتباط موثر / تكنيكهاي انحصاري زبان بدن براي مديران
 • علائم دروغگويي و تكنيكهاي شناخت / نظريه اندرو متلزوف جهت ارتباط با افرادي كه نمي توان با ايشان مذاكره نمود
 • نقش چشم سوم در تمركز بر مذاكرات / نقش نورونها در موفقيت ارتباطات با مشتريان
 • چگونه باديگران بر سر ميز مذاكره بنشينيم / رابطه قدرت و موقعيت با زبان بدن / تحليل نحوه نگاه و نقش كليدي آن
 • رازهاي نهفته در دستان و دست دادن در مذاكره / مهندسي زبان بدن و شناخت نشانه ها
 • زبان بو / آيا شناخت زبان بدن مي تواند 55 درصد موفقيت در مذاكرات را بهبود سازد؟
 • 17 اقدام كه در مذاكرات تو ذوق مي زند / شناخت چهره / چگونه زبان بدن در رفتارها مي تواند ما را بهترين سازد.
 • نشانه هاي عدم موافقت ، بدگماني ، عصبي شدن ، اطمينان، تسليم ، تجزيه و تحليل، شك داشتن، بي علاقگي ، صداقت در زبان بدن
 • مقدمه

گفته می شود ۵۵ درصد دانش روابط عمومی در گرو درک «زبان بدن» افراد است. اما درک این علایم بی صدا (علایم زبان بدن) که اصلا واضح و مشخص نیستند، چندان آسان نیست...

دانلود فایل (زبان بدن)

شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
شهرکهای صنعتی
سمیتئاتر